Placa Rocallosa
Placa rocallosa amb la representació d'un bou

Holocè antic / Holocè mitjà

El Aslein Bukerch, Sàhara occidental