Exvot
Exvot que representa un home oferent amb trenes. Segles IV-III aC. Sudest peninsular.