Tresor de Tivissa
Tresor de Tivissa, conjunt de diverses peces. 

Segle III aC.

Castellet de Banyoles, Tivissa, Ribera d'Ebre