Balsamera en forma d'ocell
A l’Europa oriental, l’Imperi bizantí va continuar la producció de vidre seguint els models i les tècniques utilitzats fi ns al moment a l’Imperi romà d’occident. Les riques fabricacions de vidre sirianes i la important producció de vidre preislàmic, a Pèrsia i Mesopotàmia, es van mantenir al Pròxim orient fi ns al s. VII, quan l’eclosió del món musulmà alterà dràsticament aquesta indústria. El vidre islàmic —la Balsamera siriopalestina del MAC, en forma d’ocell, n’és un bon exemple— era un negoci pròsper. Però decisions polítiques dels segles XIV-XV van restringir les exportacions d’articles de luxe d’Orient cap a Occident. El buit deixat per les produccions islàmiques l’ocuparia ben aviat el vidre venecià.

Balsamera en forma d'ocell.

s. VII-IX dC.

Originària de Síria o Palestina.