Fíala del carnisser
Fíala o plat de fondària reduïda de plata i plata daurada amb òmfal central en forma de cap d’animal ferotge, possiblement un llop.

Fíala o pàtera ritual de plata i plata daurada amb òmfal central en forma de cap d’animal ferotge. Es data entre el 250/225-195 aC i forma part del Tresor de Tivissa, recuperat al 1927 al poblat ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d'Ebre, Tarragona).

El cap, possiblement d'un llop, està envoltat per una escena de representació i al·legòrica realitzada amb làmines de plata daurada. Encapçala la narració un home entronitzat que porta a la mà dreta un objecte esfèric, ofert per un personatge de mida més petita. A la seva esquerra s'observa una escena de caça on un genet, armat amb llança i escut, persegueix un lleó que lluita amb un porc senglar.

Continuant la lectura en sentit contrari a les agulles del rellotge, s'observen tres personatges alats, el central sacrificant una ovella. L'últim animal mitològic representat, força malmès, és un centaure amb cos d’equí i tronc superior d’home.

Es tracta d’una peça importada, produïda en un altre indret del mediterrani, de manera que les escenes que es descriuen no corresponen a elements propis de la mitologia ibera, encara que aquests deurien comprendre el seu significat cultual i adoptar-lo en part.

Al fons exterior de la peça apareix esgrafiada una inscripció en alfabet ibèric, que si bé podem llegir, no podem avui dia encara traduir: tautintibaś : sani : giŕśdo : uŕketigeś.

Bibliografia

BLAZQUEZ, J. M. 1957-1958, Nuevas aportaciones a la interpretación de la pátera de Tivisa, Ampúrias 19-20 (ref.pàg. 241-244).

Ubicació en el museu

Fitxa tècnica de la peça

Núm. Inv.: MAC-BCN-19449

Nom: fíala del carnisser

Matèria: plata i plata daurada

Període: cultura ibèrica

Cronologia: 250/225-195 aC (segle III-II aC)

Jaciment: Castellet de Banyoles

Procedència: Tivissa (Ribera d’Ebre, Tarragona)

Mesures: 17.3 x 3.7 cm

Peces relacionades