Tassa epicampaniforme
Tassa amb decoració campaniforme evolucionada realitzada sobre una forma ceràmica ja característica de l'edat del bronze.

Tassa carenada corresponent al període epicampaniforme, adscrita al bronze antic i datada entre el 2200 i el 1800 aC. Procedeix de l’assentament a l’aire lliure de la Riba (Sant Just Desvern, Baix Llobregat, Barcelona).

Es tracta d’un vas ceràmic fet a mà amb unes dimensions de 7,5 cm d’altura i 11,2 cm de diàmetre de vora.

Presenta una decoració complexa de bandes de línies creades a partir de traços impresos de tipus campaniforme avançat on destaca, a la base un gran estel de cinc puntes que s’entreguen a una doble corona concèntrica situada al fons del vas.

Aquesta peça té una forma ja característica del bronze inicial català, però en canvi porta una decoració de tipus campaniforme associada al període precedent. Aquest fet li atorga una cronologia lleugerament més recent dintre del bronze antic.

El vas va ser trobat fragmentat en 1967 dintre de la fossa núm. 3 del jaciment de La Riba, corresponent a un assentament a l’aire lliure, possiblement amb cabanes de tipus perible.

Bibliografia

BATISTA, R., ROVIRA, J. 1985, Nous vasos amb decoració campaniforme a Catalunya: La Riba i Olèrdola. Empúries 47 (ref. pàg. 224-229).

Ubicació en el museu

Fitxa tècnica de la peça

Núm. Inv.: MAC-BCN-26000

Nom: tassa carenada epicampaniforme

Matèria: ceràmica a mà

Període: prehistòria/calcolític final-bronze antic

Cronologia: 2200-1800 aC

Jaciment: La Riba

Procedència: Sant Just Desvern (Baix Llobregat, Barcelona)

Mesures: 11.2 x 7.4 cm

Peces relacionades