Vas campaniforme
Vas amb decoració campaniforme d'estil pirenaic dipositat com aixovar funerari en un enterrament d'inhumació calcolític en cova.

Vas campaniforme datat entre el 2800 i el 2200 aC procedent de l'enterrament calcolític de la Cova de la Ventosa (Piera, Anoia, Barcelona).

Es tracta d’un vas ceràmic fet a mà amb perfil en ‘S’ amb unes dimensions de 12,2 cm d’altura i 13,2 cm de diàmetre.

Presenta una decoració complexa en la que es combinen bandes de línies incises horitzontals separades per línies de traços oblics impresos. Remata la sanefa inferior una banda de triangles realitzats també a partir de petits traços oblics impresos.

El peculiar perfil d’aquest vas, en forma de campana invertida, dóna nom a la cultura campaniforme que es distribueix per tot el continent europeu i es relaciona amb els inicis de la metal·lúrgia, que va tenir el seu màxim esplendor al tercer mil·lenni aC.

La peça va ser dipositada com aixovar funerari i, possiblement, contenia algun tipus d'aliment o líquid. Es tractava d’un enterrament en cova on van aparèixer les restes de dos individus inhumats al mateix temps, col·locats en posició fetal i mirant cap a l’interior de la cavitat.

Bibliografia

LLONGUERAS, M., FERRER, P., CAMPILLO, D., MARTÍ, A. 1981, Enterrament campaniforme a la Cova de la Ventosa (Piera, Anoia). Ampurias 43 (ref. pàg. 97-111).

Ubicació en el museu

Fitxa tècnica de la peça

Núm. Inv.: MACB-27060

Nom: vas campaniforme

Decoració: campaniforme regional de tipus pirenaic

Matèria: ceràmica a mà

Període: prehistòria/calcolític-campaniforme

Cronologia: 2800-2200 aC

Jaciment: Cova de la Ventosa

Procedència: Piera (Anoia, Barcelona)

Mesures: 13.2 x 12.2 cm

Peces relacionades