Arqueologia i passat: vine a excavar al MAC

Descoberta de les tasques de l'arqueologia i visita als laboratoris i dependències del museu 

Activitat en renovació. Actualment no s'accepten reserves. 

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat

 • Educació primària, cicle superior
 • Educació secundària
 • Batxillerat

Tipologia de l’activitat

Visita - taller

Nom de l’activitat

Arqueologia i passat: vine a excavar al MAC

Descripció

Aquesta activitat pretén mostrar com és la feina dels i les arqueòlogues fugint dels tòpics i mostrant la part del Museu que habitualment no es mostra als visitants. Es posa en relleu el mètode científic i s’estableix contacte amb especialistes dels laboratoris.   

Però, realment, quina feina fan els i les arqueòlogues? Aquesta activitat és una combinació de visita i taller que ens permetrà conèixer les tasques que realitzen des del treball de camp fins a la feina dels laboratoris, i la tasca que fan els museus per mostrar les col·leccions i explicar-les al públic.

Objectius

 • Assenyalar l'arqueologia com a font per a la creació del coneixement històric.
 • Descriure les característiques d'algunes societats passades a partir de l'anàlisi de les restes arqueològiques.
 • Identificar l'impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i treball de diverses societats del passat.
 • Seguir les explicacions atentament.
 • Excavar un estrat fictici.
 • Manipular objectes i material gràfic.
 • Comparar les restes trobades amb les exposades al museu.
 • Dibuixar les restes arqueològiques.
 • Interpretar dades.
 • Fer deduccions a partir de l'anàlisi d'una sèrie de peces del museu.

Idiomes

 • Català
 • Castellà

Material

 • Material didàctic específic per a l’activitat
 • Rèpliques d’objectes per tocar-los i manipular-los
 • Material fungible per dur a terme l’activitat

Dades de concertació i venda

 • Telèfon de concertació de visites: 93 423 21 49
 • Correu electrònica: macvisites.acdpc@gencat.cat
 • Preus: 100 € per grups fins a un màxim de 30 alumnes
 • Durada: 2 h

GUIONS DEL PROFESSOR
Twitter
Facebook