Publicacions

Les publicacions del Museu d’Arqueologia de Catalunya les formen les revistes Cypsela i Empúries, les monografies de les seus, els catàlegs d'exposicions i les guies arqueològiques. El 2018 es va inciar la nova sèrie de Monografies del MAC.

Les publicacions tenen com a finalitat la presentació dels resultats de la investigació, la difusió i el suport, l'acreixement i millora del Patrimoni Arqueològic moble i immoble de Catalunya i de la Mediterrània occidental. 


Catàlegs i magazins d'exposicions

Entra

Monografies de Barcelona

Entra

Revistes

Entra