Arxius


Arxiu històric

L’arxiu històric de la seu de Barcelona agrupa tot un seguit de documents referents a l’organització, les activitats i el funcionament del museu des dels seus inicis.

Entra

Arxiu fotogràfic

L’arxiu fotogràfic de la seu de Barcelona agrupa tot un seguit de plaques fotogràfiques, negatius i diapositives referents a les activitats arqueològiques, el fons arqueològic i el funcionament del museu des dels seus inicis.

Entra