Arxiu fotogràfic

L’arxiu fotogràfic de la seu de Barcelona agrupa tot un seguit de plaques fotogràfiques, negatius i diapositives referents a les activitats arqueològiques, el fons arqueològic i el funcionament del museu des dels seus inicis.

En aquests moments l'arxiu s'està digitalitzant seguint un quadre de classificació propi del museu. En el futur es disposarà d’un sistema de gestió amb un inventari exhaustiu i complert de la documentació fotogràfica.

L'important arxiu fotogràfic que custodia el Museu d'Arqueologia de Catalunya a la seu de Barcelona té els seus origens en l'inici de l'activitat arqueològica a casa nostra. Efectivament, des de l'any 1908 la Junta de Museus de Barcelona havia començat les excavacions sistemàtiques de la ciutat d'empuries i l'Institut d'Estudis Catalans, a través de la Secció d'Arqueologia, havia iniciat unes de primerenques intervencions al Cogul, a Serinyà, a Capellades i a Calaceit. Però és a l'any 1914 quan, a petició de la Diputació de Barcelona, es crea en el si de la Secció Històrico-Arqueològica de l'Intitut d'Estudis catalans un servei de excavacions Arqueológiques pioner a l'Estat espanyol. Fins a l'adveniment de la dictadura de Primo de Rivera l'any 1923, les intervencions arqueològiques no pararen de crèixer en el marc de la Mancomunitat de Catalunya. L'any 1926 el Servei d'investigacions Arqueològiques passà a dependre de la Junta de Museus de Barcelona i el ritme d'intervencions s'alentí considerablement per tornar a agafar embranizada a partir de 1931 amb la proclamació de la Segona República.

El Museu d'Arqueologia incorporà totes les col·leccions arqueològiques que hi havia a Barcelona en aquell moment, juntament amb la biblioteca especialitzada i l'arxiu fotogràfic.

Acabada la Guerra civil, la tasca de recerca arqueològica continuà centrada en el Museu, que passà a dependre administrativament de la diputació de Barcelona. Els fons fotogràfics continuaren creixent, però molt menys sistematitzats i, sobretot, en un volum molt més petit, ateses les grans dificultats econòmiques d'una llarga posguerra. Malauradament, el ritme de creixement de l'arxiu fotogràfic ja no tornarà a ser el mateix. 

A partir de l'any 2001 el Museu comença a posar ordre a la ingent quantitat de material fotogràfic conservat. D'aquesta manera, s'inicia la sistematització , la neteja i la conservació en material neutre de tots els elements fotogràfics, al mateix temps que també s'engega el procés de digitalització. A la actualitat,  a la seu central del Museu de Arqueologia s'hi conserven unes 14.000 fotografies, entre negatius i copies.

Persona de contacte: Àngels Casanovas | 934232149 | acasanovasr@gencat.cat

Les imatges es poden consultar a Calaix

Calaix és el dipòsit digital dissenyat per emmagatzemar, preservar i facilitar l’accés a materials digitals ( documents a text complet, imatges, plànols, …) del Departament de Cultura i està obert a la incorporació d’altres col·leccions digitals d’interès de l’administració de la Generalitat o d’altres institucions (revistes, monografies, fotografies, etc).

ALBUMS DE CALAIX

ALBUM 1: “Arte Primitivo”

L’any 1929 amb motiu del IV Congrés Internacional d’Arqueologia que va tenir lloc en el marc de l’Exposició Internacional de 1929, Pere Bosch Gimpera va organitzar una exposició titulada “España Primitiva”. L’exposició va tenir lloc a la planta soterrani del Palau Nacional. Mentre que la planta superior estava ocupada per una altra exposició titulada “El Arte en España”. Bosc Gimpera va aconseguir fer  un discurs expositiu de caràcter científic molt allunyat dels criteris seguits a l’exposició que tenia lloc en el mateix Palau i que s’havia convertir en una suma d’objectes bonics i singulars. Així, l’exposició estava articulada des d’un punt de vista cronològic i zonal des del Paleolític fins a època romana. Tot plegat agrupat per cultures.

De totes dues exposicions es van editar catàlegs, però totes les fotografies que s’havien realitzat amb molt d’esforç amb clixés de vidre de 18x24 cm es van quedar sense publicar. La descripció de les fotografies s’ha realitzat seguint el catàleg imprès l’any 1929 per tal de donar un fidel retrat de l’arqueologia de l’època a l’Estat espanyol.

ÀLBUM 2: Empúries

La col·lecció de fotografies d’aquest àlbum es composa de clixés i fitxes de l’Institut d’estudis Catalans. Des de l’inici de les excavacions a Empúries l’any 1908 i fins a la dècada dels 50. Aquest àlbum dona una visió fefaent dels avenços realitzats en aquells moments en l’estudi arqueològic del jaciment.


Twitter
Facebook

Imatges

Vas a torn de ceràmica gris del segle III aC

procedent de la necròpolis de Cabrera de Mar. Museu d’Arqueologia de Catalunya. C. 1929

Casc de Bronze

CA2284. procedent de la real Academia de la Historia Madrid. C. 1929