Recerca

El Pla de recerca en arqueologia neix amb la voluntat de ser una eina, una plataforma que aglutini, coordini i optimitzi la recerca arqueològica desenvolupada per les diferents seus del MAC, a partir de la creació de la Unitat de Recerca en Arqueologia des de la qual els diferents actors amb capacitat investigadora del museu puguin complir l'objectiu final d'assolir els nivells i estàndards d'excel·lència que avui dia es plategen, tant a escala nacional com europea, en l'àmbit estratègic de la recerca.


Petició de consulta de les col·leccions

Entra

Recerca liderada pel MAC

Entra

Biblioteca del MAC - Barcelona

Entra

Arxius

Entra

Laboratori de paleoantropologia i paleopatologia

Entra