Arxiu històric

L’arxiu històric de la seu de Barcelona agrupa tot un seguit de documents referents a l’organització, les activitats i el funcionament del museu des dels seus inicis.

En aquests moments el sistema de gestió documental està classificat per expedients definits en el marc del quadre de classificació propi del museu. En el futur es disposarà d’un sistema de gestió documental amb un inventari exhaustiu i complert de la documentació.

Persona de contacte: Àngels Casanovas | 934232149 | acasanovasr@gencat.cat


Twitter
Facebook