Com vivien els nostres avantpassats?

Aproximació al període del paleolític per conèixer les activitats quotidianes dels nostres avantpassats i avantpassades en aquesta primera etapa de la prehistòria. 

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat

 • Educació primària

Tipologia de l’activitat

Visita - taller

Nom de l’activitat

Com vivien els nostres avantpassats?

Descripció

 A la prehistòria es varen produir grans canvis. Descobrirem les claus del procés d’humanització que va durar milers d’anys i aprofundirem en el paleolític.

L'activitat ens permetrà aprofundir en l’evolució humana i el període paleolític mitjançant una visita a la col·lecció, amb un carro didàctic, i un taller d’experimentació a l’aula taller per aprendre tècniques per encendre el foc i experimentar amb la pintura rupestre. Coneixerem les innovacions que van permetre als primers homínids adaptar-se a l’entorn natural mitjançant: un profund coneixement del medi, una economia caçadora recol·lectora i eines i objectes específics per desenvolupar activitats específiques. L’experimentació serà la base d’aquesta activitat i en tot moment podrem tocar i manipular estris com els que es fabricaven al paleolític.

Objectius

 • Explicar les característiques de les societats prehistòriques del paleolític i neolític.
 • Identificar la durada, simultaneïtat i successió de formes de vida durant la prehistòria.
 • Explicar l'evolució tecnològica com a element d'adaptació al medi.
 • Analitzar el paper de les dones en la prehistòria.
 • Investigar, observar i manipular objectes.
 • Experimentar amb els objectes i dibuixar-los per tal de treure'n la màxima informació possible.
 • Treure conclusions a partir de l'anàlisi de restes arqueològiques.
 • Identificar activitats desenvolupades pels prehistòrics.
 • Interpretar material gràfic.

Idiomes

 • Català
 • Castellà

Material

 • Material didàctic específic per a l’activitat
 • Rèpliques d’objectes per tocar-los i manipular-los (cranis, eines emmanegades...)
 • Material fungible per dur a terme l’activitat

Dades de concertació i venda

 • Telèfon de concertació de visites: 93 423 21 49
 • Correu electrònic: macvisites.acdpc@gencat.cat
 • Preus: 90 € per grups fins a un màxim de 30 alumnes
 • Durada: 1.30 h

Altres activitats relacionades

Visites a altres jaciments o museus:


Twitter
Facebook