Domus: tessel.les i mosaics

Als romans els agradava tenir les cases ben guarnides i confortables. En pintaven les parets i decoraven els terres amb paviments de mosaics. Aprofundirem el nostre coneixement artístic, sociocultural i natural a partir dels mosaics romans: tècniques, temes, funcions i tipologia.  

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat

 • Educació Infantil
 • Educació primària

Tipologia d’activitat

Visita - taller

Nom de l’activitat

Domus: tessel·les i mosaics

Descripció

En aquest activitat coneixerem el món dels mosaics i ens acostarem als gustos dels romans alhora de decorar les cases, com les guarnien i les feien més confortables. Sabem que  pintaven les parets i decoraven els terres amb paviments de mosaics.

Sabeu què són els mosaics? I com es feien? N’hi havia de diferents tipus, amb temàtiques molt diverses que ens aporten molta informació sobre aquesta cultura tan pròxima a nosaltres. Us proposem apropar-nos  una mica més a la realitat dels romans per mitjà  dels seus mosaics i el que  hi representaven. Per aconseguir-ho, analitzarem els diferents mosaics originals exposats al  Museu, n’explicarem els  motius decoratius i les tècniques i després ens posarem a practicar nosaltres i a fer  el nostre  mosaic romà.

Objectius

 • Explicar què és un mosaic, quina funció tenia i on es podien trobar.
 • Identificar en els mosaics tècniques, temes i formes.
 • Descriure com es feien els mosaics i quins temes desenvolupaven.
 • Escoltar les explicacions.
 • Observar atentament els mosaics.
 • Interpretar els mosaics.
 • Aplicar els coneixements adquirits fent un mosaic.
 • Valorar la riquesa documental que representen els mosaics.
 • Ser conscient que moltes de les coses que ens envolten i emprem habitualment ens vénen per herència directa del món romà.
 • Valorar les restes arqueològiques com a font d'informació per conèixer el passat.

Idiomes

 • Català
 • Castellà

Material

 • Material didàctic específic per a l’activitat
 • Rèpliques d’objectes per tocar-los i manipular-los (mosaic, tessel·les de colors...)
 • Material fungible per dur a terme l’activitat

Dades de concertació i venda

 • Telèfon de concertació de visites: 93 423 21 49 / 93 424 65 77
 • Correu electrònic: macvisites.acdpc@gencat.cat
 • Preus: 3,6 € per alumne/a (grups de 20 alumnes o més). 72 € (grups de 20 alumnes o menys)
 • Durada: 1.30 h

Altres activitats relacionades

Visites a altres jaciments o museus:


DESCÀRREGA DE FITXERS
Twitter
Facebook