La transformació de les societats caçadores. La revolució neolítica

Des del procés d’humanització, que va durar milers d’anys, fins al paleolític i després fins arribar al neolític, l’ésser humà va adaptar-se al medi mitjançant tots els seus recursos i la cultura. Treballarem aquest pas del paleolític al neolític.

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat

 • Educació secundària

Tipologia de l’activitat

Visita - Taller

Nom de l’activitat

De caçadors a pagesos. La revolució neolítica

Descripció

Activitat que ens permetrà conèixer amb profunditat dos grans períodes de la prehistòria, el paleolític i el neolític, les diferents formes de vida, les innovacions tecnològiques i intuir les creences dels grups humans.

La visita a la col·lecció de prehistòria ens permetrà conèixer les claus del llarg procés d’humanització, entendre com es vivia al paleolític, d’una manera nòmada, i com això va anar canviant fruit d’una bonança climàtica que va desembocar en el període neolític.

Coneixerem les  noves adaptacions al medi: l’aparició de l’agricultura i la domesticació d’animals i les noves invencions tecnològiques com la ceràmica i la tècnica de la pedra polida, entre d’altres. Ho experimentarem tot fent una ceràmica i  aplicant-li alguna de les tècniques decoratives.

Objectius

 • Identificar les principals característiques dels homínids i la seva cronologia.
 • Assenyalar les formes de vida quotidiana en els diferents períodes de la prehistòria.
 • Observar i manipular maquetes i material gràfic.
 • Extreure informació d'objectes i documents.
 • Expressar oralment idees i conceptes.
 • Observar reproduccions i comparar-les amb els originals.
 • Deduir conceptes a partir d'una sèrie de materials didàctics.
 • Exposar conclusions.
 • Associar els avenços tecnològics amb els esdeveniments que els motiven.
 • Reflexionar sobre la situació dels assentaments humans, la cerca de recursos, etc.

Idiomes

 • Català
 • Castellà

Material

 • Material didàctic específic per a l’activitat
 • Rèpliques d’objectes per tocar-los i manipular-los (cranis, eines emmanegades...)
 • Material fungible per dur a terme l’activitat

Dades de concertació i venda

 • Telèfon de concertació de visites: 93 423 21 49
 • Correu electrònic: macvisites.acdpc@gencat.cat
 • Preus: 105 € per grups fins a un màxim de 30 alumnes
 • Durada: 2 h

Altres activitats relacionades

Visites a altres jaciments o museus:


DESCÀRREGA DE FITXERS
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
Guió del professor 130 kB
Oferta educativa MAC Barcelona 860 kB
Twitter
Facebook