Consell d'Innovació Pedagògica

Programa de projectes cooperatius entre institucions educatives i entitats culturals, científiques, artístiques i socials, de Barcelona.

El Consell d'Innovació Pedagògica (antic Consell de Coordinació Pedagògica) va ser creat per l'Ajuntament de Barcelona, l'any 1991. És una xarxa que aplega diverses institucions i entitats ciutadanes que ofereixen programes educatius per mitjà del Programa d’activitats escolars (PAE). Aquestes institucions, al seu torn, aposten per optimitzar la ciutat de Barcelona com un agent educatiu, convertint la ciutat en una gran aula.

El Consell d'Innovació pedagògica pretén assegurar la millora de les propostes educatives promovent la innovació a través de metodologies pedagògiques, el compromís social i la creació de nous espais d’intercanvi i coneixement. El seu objectiu és treballar per a la construcció d’una ciutadania més justa a partir del compromís social i educatiu. Propicia que els centres educatius contemplin com una opció de valor per a enriquir el seu currículum i el seu projecte educatiu, les propostes i experiències fora de l'aula, aprofitant l'experiència de les entitats col·laboradores.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya – Barcelona es compromet a:

  • Continuar amb la tasca de divulgació de les seves activitats didàctiques entre els escolars de la ciutat de Barcelona.
  • Aportar un mínim per curs escolar de 200 gratuïtats adreçades a l’alumnat de centres educatius de la ciutat de Barcelona, amb majors dificultats.
  • Organitzar un acte de presentació de les activitats educatives escolars del MAC Barcelona.
  • Col·laborar amb la Direcció de Promoció Educativa de l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, com a coordinadora del Consell d'Innovació Pedagògica, en aquells actuacions de formació del professorat que s’acordin.

Per a més informació, accedir al web oficial del Consell clicant en el següent enllaç.

Contacte

Tel.  93 4232149

macvisites.acdpc@gencat.cat

 


Manifest del Consell d'Innovació Pedagògica


Twitter
Facebook