EXPOSICIONS

Un llegat pel MAC. Josep de C. Serra Ràfols (1900-1971)

A finals de 2019, el MAC rebia el fons documental, bibliogràfic i arqueològic de qui havia estat un dels seus primers conservadors, Josep de Calassanç Serra Ràfols (Maó 1900- Barcelona 1971).

Aquest fons, cedit al museu per voluntat expressa de la família, està integrat per: 393 objectes, 1870  llibres i separates, un fons documental constituït per correspondència, diaris d’excavació, notes i dibuixos, amb gairebé 300 documents i un interessant fons fotogràfic entre negatius i còpies en paper que superen els 2000 ítems.

Els documents, les fotografies, els llibres i separates i els objectes personals i arqueològics que integren aquesta donació reflecteixen molt bé la trajectòria vital i acadèmica i els interessos professionals d’aquest insigne arqueòleg català.

Indubtablement l’arribada d’aquest fons, i dels altres dos que el Museu ha rebut amb anterioritat: Emili Gandia el 2008, i Colominas-Rubiralta, el 2012, enriqueixen l’arxiu del Museu i el complementen com peces indispensables del gran mosaic que és la història de l’Arqueologia al nostre país.

La Mostra que el Museu d’Arqueologia ha organitzat per donar a conèixer aquest llegat està formada per alguns dels objectes més representatius, 161 en total, 15 documents i llibres i tres grans plafons que inclouen tres textos que resumeixen la seva trajectòria i 22 fotografies ben documentades del seu llegat al MAC i a l’Institut d’Estudis Catalans. Tot plegat presidit per la fotografia que és la imatge de l’exposició on veiem a Josep de C. Serra Ràfols damunt del túmul del dolmen del Cuspinar, situat entre la carretera de Moià a Collsuspina, descobert el 1954. La fotografia és de F. Thomas, i reflecteix la personalitat del nostre personatge, mirant atentament l’estructura del dolmen des del punt més dominant, sembla estar duent a terme en aquell mateix moment una avaluació de la troballa.

BIBLIOGRAFIA de Josep de C. SERRA RÀFOLS

Àngels Casanovas i Romeu, conservadora del MAC. Amb la col·laboració de Joan Roca

Els anys del Servei d’Investigacions Arqueològiques (1921-1931)

La Creació del Museu d’Arqueologia (1932-1938)

Els anys de la postguerra (1939-1946)

Treballs fora de Catalunya (1945-1952)

Els anys de la Comissaria Provincial d’excavacions Arqueològiques (1945-1956)

Encarregat de les excavacions de Barcelona (1959-1976)


Twitter
Facebook