Pioners de l’Arqueologia. Mari (Síria) 1933-1954

Barcelona, 2002, 69 p
ISBN: 84-393-5953-5
Edició trilingüe (català, castellà, francès)


Twitter
Facebook