I ara, què?

Des del seva la seva descoberta l’any 1990, quan s’iniciaren els treballs arqueològics, es va copsar la seva singularitat i potencialitat per entendre les formes de vida de les primeres comunitats agrícoles i ramaderes del nord-est peninsular. La recerca ha permès ampliar l’abast de l’impacte de la recerca en relació a la neolitització, convertint-se en un jaciment cabdal per comprendre el procés d'implantació de les comunitats neolítiques en l'àrea mediterrània.

Finalment, cal destacar que fins al moment s’han excavat 1000 m² dels 15.000 m²  que ocupa el poblat neolític de La Draga, fet que presenta grans oportunitats per a la recerca futura, atesa la vitalitat del grup d’investigació que hi participa i la vigència dels reptes científics que amb la seva excavació i estudi es volen assolir.


Twitter
Facebook