Conservació-Restauració (C + R)

El Museu d'Arqueologia de Catalunya va crear a principis del segle XX el primer laboratori C+R especialitzat en material arqueològic de Catalunya, el qual ha continuat en actiu de forma ininterrompuda fins avui en dia.La feina de C+R té cura del material arqueològic tant al mateix laboratori com "in situ" als jaciments, i s'intervenen cada any centenars d'objectes patrimonials de naturalesa molt diversa (ferro, bronze, plata, vidre, fusta, os, ceràmica, pedra, mosaics, etc.). Alhora, l'antiguitat de cada una de les peces també pot variar molt, des del paleolític fins a l'edat mitjana o l'època moderna. Aquesta gran heterogeneïtat de materials i cronologies provoca que cadascun d'aquests objectes presentin característiques, patologies i graus de conservació molt diferents i que, per tant, requereixi un tractament de conservació específic. Per aquest motiu, cal dur a terme una anàlisi prèvia, seguit d'una intervenció acurada i dissenyada específicament per cada objecte. Segons el tipus de degradació o el tipus de peça, necessitaran setmanes, mesos o anys per acabar la nostra feina... algunes són intervencions puntuals, i d'altres requereixen tot un equip de treball.

Quins són els objectius d'una intervenció de C+R?

-Frenar el procés de deteriorament i evitar la destrucció i la pèrdua gradual del nostre patrimoni. És a dir, fer un diagnòstic del mal que pateix cada peça i buscar una solució.

-Millorar la comprensió dels objectes, ja que molts d'aquests arriben als laboratoris tan transformats pel pas del temps que resulta difícil poder-los interpretar correctament, tant per poder ser estudiats pels arqueòlegs, com per poder exposar-les per al gaudi del públic

Voleu saber quina és la nostra feina? Us interessa veure com canvien les peces sota les nostres mans?

És cert que normalment el laboratori no es pot visitar, però obrim les nostres portes en dies específics com la Nit dels Museus, la Setmana de la Ciència o les Jornades Europees de Patrimoni. I també apropem la nostra feina en aquest apartat de la web del MAC.


Història del Laboratori

Entra

El laboratori avui

Entra

El MAC Restaura - Grans projectes

Entrar