Braçalet
La presència de braçalets (molts d’ells decorats amb el motiu d’una serp) i de torques d’or o de plata és usual en els tresors o amagatalls d’objectes de valor a Europa durant la protohistòria. El Braçalet de plata en forma d’espiral, creat a partir d’una cinta aplanada, presenta el perfil del cap d’una serp en cada un dels extrems. La torca (torques) de plata –un collar curt i obert–, té un desenvolupament espiraliforme o de tipus soga. 

Aquestes peces d’orfebreria eren usades per les elits com a ornaments o bé en ofrenes votives, que cal relacionar, a causa dels motius decoratius i la forma
d’espiral, amb el cicle de la mort i de la ultratomba. 

Segle II aC.

Castellet de Banyoles Tivissa, Ribera d'Ebre.