Despotés Hippon
Entre les divinitats iberes n’hi havia tant d’autòctones com d’adoptades dels púnics i els grecs, com Tanit i Demeter, lligades al cicle agrari i la fertilitat.

Una de les poques divinitats ibèriques conegudes és Despotés Hippôn o domador de cavalls, un déu masculí. Apareix representat en un baix relleu procedent de Villaricos, a Vera, Almería. La peça és de pedra calcària i es data entre els segles V i III aC.

L’escena està gravada a la cara anterior d’un bloc i mostra una fi gura
masculina amb perfi l bifront que apareix assegut sobre una cadira de tisora, en posició central, dominant pel musell dos cavalls rampants que se situen a dreta i esquerra. El culte a aquest déu es relaciona amb les elits ibèriques —on el cavall era un element d’estatus— i amb la protecció dels equins. El culte a Despotés Hippôn es va estendre pel sud i llevant peninsular, sent el relleu de Villaricos una de les mostres més conegudes i significatives.

Pedra calcària

Segles V i III aC.

Villaricos, a Vera, Almería.