Exvot
Exvot que representa un guerrer. Segles IV-III aC. Sudest peninsular.