Arqueologia a l'exili: El museu d'Arqueologia de Catalunya i la Guerra Civil espanyola (1936-1939)

25 d'abril de 2019

La guerra civil espanyola (1936-1939), l'acabament de la qual se celebra enguany el 80è aniversari, constitueix un dels episodis més tràgics, dolorosos i de major repercussió política, social i econòmica de tota la història catalana del segle XX.

L'exposició "Arqueologia a l'exili. El Museu d'Arqueologia de Catalunya i la Guerra Civil espanyola (1936-1939)" vol explicar aquest episodi encara poc conegut de la història cultural i patrimonial del nostre país i, alhora, retre homenatge als homes i dones que, enmig de les dificultats d'una guerra, treballaren incansablement per protegir el patrimoni cultural català i garantir-ne la seva transmissió a la posteritat.

L'exposició

EL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA, UN PROJECTE DE LA GENERALITAT REPUBLICANA

Sota l’impuls del Govern de la Generalitat, l’any 1932 es creà el Museu d’Arqueologia de Barcelona.

UN MUSEU MODERN

El nou Museu d’Arqueologia de Barcelona s’inaugurà el 1935 en l’anomenat Palau de les Arts Gràfiques de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Pere Bosch Gimpera en fou el director.

SALVAR EL PATRIMONI

L’esclat de la Guerra Civil va originar atacs i actes de pillatge contra el patrimoni, especialment l’eclesiàstic. Davant d’aquesta situació, la Generalitat de Catalunya intentà posar ordre i promulgà un seguit de disposicions, que feren una important tasca de salvament. 

EL MUSEU SOTA LES BOMBES

Per protegir les col·leccions del Museu dels bombardejos, els objectes es van embalar i dipositar en refugis improvisats dins del mateix edifici. A partir de 1938 les principals col·leccions del MAC foren traslladades en camions al Mas Perxés d’Agullana (Alt Empordà).

EL CAMÍ DE L’EXILI 

El replegament del Govern de la República i de la Generalitat cap a la frontera francesa es produí el 1939. Un acord entre el Govern de la República i el Comitè Internacional per al Salvament dels Tresors Artístics Espanyols va propiciar la sortida de les obres d’art cap a Ginebra (Suïssa) sota la protecció i custòdia de la Societat de Nacions. 

EL NOU ORDRE FRANQUISTA I EL RETORN DEL PATRIMONI

L’any 1939 el general Franco proclamà la seva victòria i el final de la guerra. El Museu d’Arqueologia de Catalunya quedà sota l’administració de la Diputació de Barcelona. Els treballadors foren sotmesos a un expedient de depuració, mentre que Pere Bosch Gimpera havia seguit el camí de l’exili.

Cicle de conferències

  • Dijous 9 de maig. “Fugint de la destrucció i de les bombes: el salvament de l’art en temps de guerra”. A càrrec de Joaquim Nadal i Farreras (ICRPC)
  • Dijous 16 de maig. “En temps de guerra: el Museu d’Arqueologia de Catalunya i la protecció del patrimoni arqueològic”. A càrrec d’Àngels Casanovas (MAC-BCN)
  • Dijous 23 de maig. “Pere Bosch i Gimpera, formació, maduresa i exili d’un prehistoriador” a càrrec del Dr. Francesc Gracia Alonso (UB)
  • Dijous 30 de maig. “La protección del patrimonio cultural durante conflictos armados: ¿qué hemos aprendido en los últimos años?”. A càrrec d’Isber Sarbrine (Heritage for Peace)

Totes les conferències començaran a les 19h

Activitats gratuïtes. Es recomana fer la reserva prèvia a macvisites.acdpc@gencat.cat o al 93 423 21 49.


DOSSIER DE PREMSA
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
Recull de premsa 4,213 MB
Dossier de premsa 2,765 MB
Twitter
Facebook

Imatges de l'exposició

Interior del Museu

Museu d’Arqueologia de Catalunya amb els sacs de terra protegint l’escultura de la sala d’Inscripcions commemoratives. Finals de 1937- principis de 1938 Foto Ramírez Sagarra (atrib) (MAC.AHF)

Sala secció romana

Sala de la secció romana. Monuments religiosos i públics. 1935. Autor desconegut. (MAC.AHF)

El Museu d'Arqueologia de Catalunya

Façana de l’antic Palau de les Arts Gràfiques ja convertit en Museu d’Arqueologia de Barcelona. Novembre de 1935. Autor desconegut. (MAC. AHF)

Elements museogràfics

Blanca Serra

Arqueologia a l'exili

Sala exposicions