PROGRAMA EDUCATIU

Esta preparada la nova OFERTA EDUCATIVA 2019-2020. Consulta les NOVES activitats!!! 

El Museu d’Arqueologia de Catalunya Barcelona té com a prioritat, en l’àmbit de la concertació educativa, la valorització del patrimoni arqueològic, la seva divulgació i la creació de vocacions científiques. Les propostes educatives dels museus en educació no formal permeten utilitzar els recursos patrimonials en formats i metodologies de treball molt més oberts, atractius i participatius, i en especial el desenvolupament d’activitats d’innovació pedagògica en relació amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’aprenentatge.

Novetats !!

El curs 2019-2020 al Museu d’Arqueologia de Catalunya a Barcelona estrenem nous espais educatius pensats per acollir activitats experimentals, de recerca, d’intercanvi i d’interpretació arqueològica agrupats sota el nom de l’Arqueolab. Començarem per l’Arqueolab exterior, millorant les activitats relacionades amb els tallers que treballen l’excavació arqueològica. L’Arqueolab a les exposicions es veurà també millorat amb nous recursos i materials arqueològics. El tercer element seran les Maletes Arqueolab, per apropar-nos als centres educatius mitjançant un conjunt de materials didàctics, oberts a tothom, que contindran reproduccions de qualitat i altres elements didàctics que permetran fer activitats a les escoles i equipaments socioculturals.

Activitats vinculades a l’art prehistòric, gràcies al treball desenvolupat per la creació de la gran exposició Art Primer que inaugurarem el febrer de 2020.

A partir del febrer destaquem la planificació de tres activitats centrades en la nova exposició temporal Art primer. Artistes de la prehistòria. El taller Animalades. Dibuix a la prehistòria es basa en competències artístiques i culturals, i està orientat a educació infantil. El taller el Primer art, se centra en competències reflexives (pensar i comunicar) i en activitats experimentals, i està orientat al cicle superior d’educació primària, ESO i batxillerat. També es podrà gaudir d’una visita dinamitzada a l’exposició per descobrir el pensament creatiu per part de les societats prehistòriques.

i a més a més ...

Vine a excavar al MAC!

Hem creat un nou espai Arqueolab a l’exterior del museu per apropar els alumnes a l’arqueologia i la seva metodologia de treball en una combinació de visita a les zones de treball reals dels arqueòlegs i farem la nostra pròpia excavació.

 

Paisatges antics: Anàlisi del pol·len

Comparar pol·lens actuals i fòssils pel reconeixement de paisatges antics. Utilització de la metodologia d'anàlisi d'una lupa binocular i preparacions biològiques de pol·lens, amb utilització de tècniques bàsiques per a la determinació d'espècies. Introduir el mètode científic aplicat a l'Arqueologia.

Col·labora l'empresa l'IPHES.

Materials: lupes binocullars, tabletes digitals i mostres de pol·len.

OSSOS CSI: Paleoantropologia forense

S'ofereix una activitat manipulativa equivalent a l'estudio d'interpretació del registre antropològic que apareix en una excavació arqueològica. La investigació que es proposa està basada en dades reals del jaciment arqueològic de "La Senyora de les muntanyes" de Coll de Nargó amb l'objectiu d'identificar trets com l'edat, el sexe, etc. a partir de les característiques físiques d'esquelets i restes òssies.

Materials: lupes binoculars i tabletes digitals.


OFERTA EDUCATIVA MAC BARCELONA 2019-2020
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
Oferta Educativa MAC Barcelona 969,493 kB
Twitter
Facebook