Materials i recursos didàctics | Museu d'Arqueologia de Catalunya

Materials i recursos didàctics

El Museu d’Arqueologia de Catalunya posa a disposició dels mestres diversos materials didàctics tant per preparar l’activitat al Museu com per treballar a l’aula, així con un servei d'atenció i orientació personalitzada.

Guions del professor

Cada taller didàctic disposa d’un guió de l’activitat adreçat al professor per conèixer els objectius, els procediments i continguts de les activitats a dur a terme en el Museu.

Com vivien els nostres avantpassats?
Vida quotidiana (secundària)
Vida quotidiana (batxillerat)
La memòria escrita (secundària)
La memòria escrita (batxillerat)
Que els déus us hi acompanyin! (infantil)
Que els déus us hi acompanyin! (primària)
Petrifica el teu nom
El secret de Tutankamon
La prehistòria, època de canvis
Els jocs de l'antiguitat (infantil)
Els jocs de l'antiguitat (primària)
Descobreix el passat (secundària)
Descobreix el passat (batxillerat)
Déus, herois i mites (secundària)
Déus, herois i mites (batxillerat)
Nosaltres els humans

Quadern de l’alumne

Algunes activitats disposen d'un quadern de l’alumne, destinat a treballar l’activitat en el Museu. Aquest dossier s’entrega als alumnes el mateix dia de l’activitat.

Maletes didàctiques

El MAC posa a disposició del professor, en qualitat de préstec, una sèrie de maletes didàctiques que recullen una sèrie de reproduccions d'objectes museístics, oferint tot un seguit de possibilitats i suggeriments per treballar a l'aula. Cada maleta serveix per aprofundir en un tema concret:

 • Els ibers: avenços tècnics i culturals
  Servei de prèstec gratüit
  Contingut: reproduccions de peces, fitxa tècnica de cadascuna de les peces reproduïdes, dibuix d'un poblat ibèric, dibuix d'un vestit ibèric, El llibre dels ibers. Viatge il·lustrat a la cultura ibèrica ( Ed. El mèdol i Signament edicions), diapositives amb guió explicatiu i el dossier Món ibèric.
 • La Prehistòria NOU
  Servei de prèstec gratüit
  Contingut: presenta els trets fonamentals que caracteritzen aquestes primeres cultures humanes, del període paleolític al neolític, mitjançant reproduccions, un dossier didàctic, un DVD amb text explicatiu i fitxes de les peces més destacades.
 • Els fenicis a la Mediterrània occidental (en revisió)
 • Cultura grega i romana (en revisió)

Crèdit variable d’ampliació La Ruta dels Ibers

Nivell: Secundària. Àrea de Ciències Socials

Un crèdit per treballar la cultura ibèrica a Catalunya, a partir dels principals jaciments arqueològics del nostre país.

Preu: 7,20 €. 
Llibre del professorat: 2,65 €