Recerca liderada pel MAC


El jaciment neolític de La Draga (Banyoles)

La Draga (Banyoles) es posiciona internacionalment com l’únic jaciment arqueològic lacustre de la península Ibèrica i un dels més antics i importants de la Mediterrània occidental.

Entra

El nord-est de la Citerior d’Escipió Emilià a Cèsar: la militarització del paisatge com a model de gestió territorial

Entra