Activitats didàctiques

La seu de Barcelona del MAC ofereix visites a l'exposició permanent i a les exposicions temporals que realitza al llarg de l'any, axí com tallers relacionats amb les activitats qüotidianes dels nostres avantpassats.

Des del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Barcelona treballem per apropar-vos els objectes de les nostres col·leccions, mostrar-vos el procés cientific-deductiu que utilitza l’arqueologia per entendre el passat i aconseguir que els alumnes s'emocionin i en gaudieixin amb la descoberta. 

Les col·leccions estan ordenades a partir de criteris cronològics i geogràfics, i estan formades per peces de diversa naturalesa: objectes d’ús quotidià, joies i elements d’abillament personal, elements arquitectònics i decoratius, escultura funerària i mosaics, entre d’altres.

El programa d’activitats està format per dues modalitats: visites dinamitzades a les col·leccions i les exposicions temporals, i tallers didàctics, on els alumnes aprenen de forma pràctica aspectes de la vida dels seus avantpassats i itineraris urbans.


Visites dinamitzades

Les visites didàctiques permeten que l’alumnat se submergeixi en una altra cultura en profunditat, sota el guiatge d’un expert didàcta i arqueòleg. Treballem temàtiques concretes a partir de procediments i tècniques adaptats al nivell educatiu del grup i d’una manera personalitzada per satisfer tots els interessos.

Entra

Tallers didàctics

A través de vivències directes desenvolupem alguns dels actes quotidians que feien els nostres avantpassats i que ens apropen i ens traslladen a la vida en l’antiguitat. Les noves propostes tenen com a eix vehicular l'experimentació.

Entra

Rutes urbanes

Una activitat que ens permetrà conèixer els diferents usos que ha tingut la muntanya de Montjuïc des de l'època ibèrica fins a l'actualitat.


Entra