Paleoantropologia forense: ossos CSI

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat

  • secundària
  • batxillerat

Tipologia de l’activitat

Visita - taller

Nom de l’activitat

Paleoantropologia forense: ossos CSI

Descripció

S'ofereix una activitat manipularia equivalent a l'estudi i interpretació del registre antropològic que apareix en una excavació arqueològica. La investigació que es proposa està basada en dades reals del jaciment arqueològic de "La Senyora de les muntanyes" de Coll de Nargó amb l'objectiu d'identificar trets com l'edat, el sexe, etc. a partir de les característiques físiques d'esquelets i restes òssies.

Habilitats que desenvolupa: L’objectiu és donar a conèixer el passat per entendre el present i avançar cap a un futur compartit. A través del contacte directe amb els escenaris de la nostra història i les peces arqueològiques originals exposades, i a través d’una metodologia basada en l’experimentació, en què l’alumnat reviu el passat en primera persona.

 Idiomes

  • Català
  • Castellà

Material

  • Ossos, fitxes i guants de làtex.

Dades de concertació i venda

  • Telèfon de concertació de visites: 93 423 21 49
  • Correu electrònic: macvisites.acdpc@gencat.cat
  • Preus: 105 € per grups fins a un màxim de 30 alumnes
  • Durada: 2 h. 

Twitter
Facebook