Equip del MAC a Barcelona

Recerca i gestió de col·leccions

Programes públics

Conservació-restauració

Centre de documentació - Biblioteca

Administració i logística

Atenció al públic

macrecepcio.cultura@gencat.cat

  • Iván Díez Prieto
  • Celia García Rodríguez
  • Cristina Guiomar Gracia Romano
  • Laura López Victori
  • Sebastià Martí Vila
  • Xavier Pérez Pons
  • Sofia Ramírez Diéguez
  • Pere Rosaura Pacareu
  • Carme Sáez Lorente

Twitter
Facebook