La transformació de les societats caçadores. La revolució neolítica

Des del procés d’humanització, que va durar milers d’anys, fins al paleolític i després fins arribar al neolític, l’ésser humà va adaptar-se al medi mitjançant tots els seus recursos i la cultura. Treballarem aquest pas del paleolític al neolític.

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat

  • Educació secundària

Tipologia de l’activitat

Visita - Taller

Nom de l’activitat

De caçadors a pagesos. La revolució neolítica

Descripció

Activitat que ens permetrà conèixer amb profunditat dos grans períodes de la prehistòria, el paleolític i el neolític, les diferents formes de vida, les innovacions tecnològiques i intuir les creences dels grups humans.

La visita a la col·lecció de prehistòria ens permetrà conèixer les claus del llarg procés d’humanització, entendre com es vivia al paleolític, d’una manera nòmada, i com això va anar canviant fruit d’una bonança climàtica que va desembocar en el període neolític.

Coneixerem les  noves adaptacions al medi: l’aparició de l’agricultura i la domesticació d’animals i les noves invencions tecnològiques com la ceràmica i la tècnica de la pedra polida, entre d’altres. Ho experimentarem tot fent una ceràmica i  aplicant-li alguna de les tècniques decoratives.

Objectius

  • Identificar les principals característiques dels homínids i la seva cronologia.
  • Assenyalar les formes de vida quotidiana en els diferents períodes de la prehistòria.
  • Observar i manipular maquetes i material gràfic.
  • Extreure informació d'objectes i documents.
  • Expressar oralment idees i conceptes.
  • Observar reproduccions i comparar-les amb els originals.
  • Deduir conceptes a partir d'una sèrie de materials didàctics.
  • Exposar conclusions.
  • Associar els avenços tecnològics amb els esdeveniments que els motiven.
  • Reflexionar sobre la situació dels assentaments humans, la cerca de recursos, etc.

Idiomes

  • Català
  • Castellà

Material

  • Material didàctic específic per a l’activitat
  • Rèpliques d’objectes per tocar-los i manipular-los (cranis, eines emmanegades...)
  • Material fungible per dur a terme l’activitat

Dades de concertació i venda

  • Telèfon de concertació de visites: 93 423 21 49
  • Correu electrònic: macvisites.acdpc@gencat.cat
  • Preus: 102 € per grups fins a un màxim de 30 alumnes
  • Durada: 2 h

Altres activitats relacionades

Visites a altres jaciments o museus:


DESCÀRREGA DE FITXERS
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
Guió del professor 130,426 kB
Oferta educativa MAC Barcelona 859,775 kB
Twitter
Facebook