Com vam començar. Un viatge a la prehistòria

Un viatge per conèixer la vida dels nostres avantpassats i avantpassades i les estratègies d’adaptació a l’entorn natural que van utilitzar per sobreviure.

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat

 • Educació primària, cicles mitjà i superior
 • Educació secundària
 • Altres

Tipologia de l’activitat

Visita dinamitzada

Nom de l’activitat

Com vam començar. Un viatge per la prehistòria

Descripció

Visita guiada i dinamitzada amb el carretó didàctic de l'evolució per les sales de la prehistòria. Plantejada per aprofundir en les societats caçadores-recol·lectores i descobrir aspectes sobre algunes de les activitats que s’hi feien: la cacera, la fabricació d’eines, les pintures, i conèixer els canvis que es van produir en aquest període, l’adopció de l’agricultura, la ramaderia i els canvis tecnològics que els va suposar aquesta nova economia. 

Objectius d'aprenentatge

 • Identificar les principals característiques dels homínids.
 • Assenyalar diferents etapes de l'evolució humana.
 • Analitzar les diferents formes d'adaptació al medi de les comunitats del paleolític i del neolític.
 • Situar els esdeveniments més rellevants en un marc cronològic, tot emprant diferents escales temporals.
 • Deduir les formes de vida quotidiana en els diferents períodes de la prehistòria.
 • Associar els avenços tecnològics amb els esdeveniments que els motiven.
 • Reflexionar sobre la situació estratègica dels assentaments humans, la cerca de recursos, etc.

Idiomes

 • Català
 • Castellà

Material

 • Material didàctic específic per a l’activitat
 • Rèpliques d’objectes per tocar i manipular (cranis, eines emmanegades...)

Dades de concertació i venda

 • Telèfon de concertació de visites: 93 423 21 49
 • Correu electrònic: macvisites.acdpc@gencat.cat
 • Preus: 80 € per grups fins a un màxim de 30 alumnes
 • Durada: 1.30 h

Altres activitats relacionades

Visites a altres jaciments o museus:


Twitter
Facebook