PAQUET DIDÀCTIC

Gresol cultural Poble-sec

Curs 2021-2022

Objectius del projecte Gresol Cultural

  • Promoure el treball conjunt entre els grans equipaments culturals i els centres educatius del barri del Poble-sec desenvolupant de manera conjunta projectes de llarga durada integrats en el currículum acadèmic.
  • Aprofitar el potencial cultural del territori, amb les diverses formes d’expressió que ofereixen (musical, artístic, teatral, de patrimoni, etc.) per crear propostes educatives adaptades a la realitat de l’alumnat.
  • Vincular l’educació formal i no formal. Considerem que els nens i nenes reben inputs educatius durant les 24h del dia els 365 dies de l’any de tots els agents educatius del barri en els que estan en contacte.
  • Proximitat i familiaritat amb els equipaments culturals i entitats de l’entorn. Desvetllar la curiositat de l’alumnat i les seves famílies per a conèixer les propostes culturals de les entitats i dels equipaments del barri.
  • A partir dels diferents llenguatges característics de cada equipament cultural i entitat, potenciar la cooperació entre tots els nens i nenes de les escoles del barri i els equipaments culturals i entitats.
  • Sensibilitzar l’alumnat i les seves famílies de viure i participar de la cultura propera.

Informació 

Formulari participació Gresol Cultural Poble-sec (a emplenar per part del centre educatiu un cop acordada la col·laboració amb l’equipament cultural abans del 31 d’octubre. El centre educatiu emplena el formulari )

Fitxa de la gresolada (a emplenar  per part del centre educatiu juntament amb l’equipament cultural abans del 30 de novembre)

Llistat de participants 


Twitter
Facebook