Paisatges antics: Anàlisi del pol·len

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat
  • secundària
  • batxillerat

Tipologia de l’activitat

Visita - taller

Nom de l’activitat

Paisatges antics: Anàlisi del pol·len

Descripció

Comparar pol·lens actuals i fòssils pel reconeixement de paisatges antics. Utilització de la metodologia d’anàlisi amb microscopi òptic y preparacions biològiques de pol·lens, amb utilització de tècniques bàsiques de la determinació d’espècies. Introduir mètode científic aplicat a l'arqueologia.

Habilitats que desenvolupa: L’objectiu és donar a conèixer el passat per entendre el present i avançar cap a un futur compartit. A través el contacte directe amb els escenaris de la nostra història i les peces arqueològiques originals exposades, a través d’una metodologia basada en l’experimentació, en què l’alumnat reviu el passat en primera persona.

 Idiomes
  • Català
  • Castellà

Material
  • Lupes binocullars, tabletes digitals i mostres de pol·len

Dades de concertació i venda
  • Telèfon de concertació de visites: 93 423 21 49 / 93 424 65 77
  • Correu electrònic: macvisites.acdpc@gencat.cat
  • Preus: 6 € per alumne/a (grups de 20 alumnes o més). 120 € (grups de 20 alumnes o menys).
  • Durada: 2 h. 

Twitter
Facebook