Bibliografia general

Selecció d’articles en relació a diferents aspectes del món dels neandertals. Des dels primers descobriments de restes fòssils fins a les diferències amb els humans moderns passant per la dieta, el llenguatge i la conducta simbòlica.

KING, W. “The reputed fossil man of the Neanderthal”. Quarterly Review of Science. 1 (1864), p.88-97.

TORRE SÁINZ, Ignacio de la; DOMÍNGUEZ-RODRIGO, Manuel. “¿Diferencias conductuales entre neandertales y humanos modernos?: el caso del Paleolítico medio en el Próximo Oriente”. Trabajos de Prehistoria  (2001), núm. 58 (1),p.29-50.

 

RIVERA ARRIZABALAGA, Ángel. “Evolución y conducta”.  ArqueoWeb. Revista sobre Arqueología en Internet (2007), núm. 9(1), p. 28.

ZILHAO, Joao. “Modernos y Neandertales en la transición del Paleolítico medio al superior en Europa”. Espacio, Tiempo y Forma. Prehistoria y Arqueología (2008), p. 47-58.

MACHADO GUTIÉRREZ, Jorge. “Construyendo al sujeto histórico desde el Paleolítico medio: humanos, objetos y modos de vida”.  Estrat Critic. Revista d'Arqueologia (2011), p. 84-96.

Construyendo al sujeto histórico desde el Paleolítico medio.pdf 609,16 kB

BOCHERENS, Hervé. “Isòtops estables de carboni i nitrogen i paleoalimentacions humanes: aplicació a les poblacions neandertales”. Cota Zero. Revista d'Arqueologia i Ciència (2006), núm. 21, p. 47-53.

SALA, R.; CARBONELL, E.  “La sierra de Atapuerca: una clave en la evolución humana de Europa”. Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia (2001), núm.29, p. 7-18.

RIVERA ARRIZABALAGA, Ángel. “La transición del Paleolítico Medio al Superior. El Neandertal”.  ArqueoWeb. Revista sobre Arqueología en Internet (2009), núm 11, p. 56.

RIVERA ARRIZABALAGA, Ángel. “Arqueología del lenguaje en el proceso evolutivo del Género Homo”. Espacio, Tiempo y Forma. Prehistoria y Arqueología (1998), núm. 11, p. 13-43.

BENÍTEZ BURRACO, Antonio. “¿Es el lenguaje (complejo) el resultado de una transferencia genética entre neandertales y humanos modernos?”. Trabajos de Prehistoria (2012), núm 69(2), p. 212-231.

RIVERA ARRIZABALAGA, Ángel. “Conducta simbólica: la muerte en el Musteriense y MSA”. Zephyrus (2010), núm. 65, p.39-63.

Conducta simbólica la muerte en el Musteriense y MSA.pdf 948,51 kB


Potcast
Veure en el mapa

ADREÇA

Passeig de Santa Madrona, 39-41 
Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona
Tel. 93 423 21 49

HORARIS

De dimarts a dissabte

de 9,30 h a 19,00 h

Diumenges i festius

de 10 a 14.30 h

Dilluns tancat

CONTACTA AMB EL MUSEU

TELÈFON: 93 423 21 49
E-MAIL: infomac@gencat.cat
Filmografia i documentals
Llibres de divulgació científica
Bibliografia especialitzada
Tornar a l'exposició: Neandertals a Catalunya
Twitter
Facebook