2015


DEMOS. Viure en democràcia

La democràcia atenesa nasqué amb les reformes de Clístenes l’any 509 aC i perdurà fins que el 322 el regne de Macedònia suprimí aquest model de govern a la ciutat d'Atenes, un model que durant més de cent vuitanta anys aportà com a novetat la participació ciutadana i el control sobre els governants.

Entra

Un espai sagrat. La Roca dels Moros del Cogul

L’exposició UN ESPAI SAGRAT. LA ROCA DELS MOROS DEL COGUL proposa un recorregut per la prehistòria del nostre país a través de les pintures i gravats que conformen el conjunt pictòric de la Roca dels Moros.

Entra

VIRI ANTIQUI. Qüestions d’interpretació

L’exposició “VIRI ANTIQUI. Qüestions d’interpretació” presenta els resultats de l’estudi al que s’han sotmès set bustos i dos caps de personatges romans pertanyents als fons escultòrics del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Són efígies d’estil clàssic que amb altres estàtues de barons il·lustres del Museo Nacional del Prado i del Kunsthistorisches Museum de Viena han estat objecte d’una anàlisi en profunditat, portada a terme mitjançant el projecte de recerca El retrat escultòric masculí en les col·leccions antiquàries. Funció, cronologia i maneres de restauració, HAR2012-35861 del Ministeri espanyol d’Economía y Competitividad.

Entra

Caps tallats. Símbols de poder

La nova exposició temporal produïda pel Museu d’Arqueologia de Catalunya es dedica al cap trofeu i a la seva significació des de l’antiguitat fins al món contemporani.

Entra