Equip humà del MAC Barcelona

Direcció

Jusèp Boya Busquet

Arqueòlegs, conservadors, investigadors

Unitat de Recerca Arqueològica

Arqueoxarxa, activitats, comunicació, difusió, exposicions i serveis educatius

Laboratori fotogràfic

Laboratori de Conservació-restauració i Conservació preventiva

Centre de documentació - Biblioteca

Administració

Manteniment

Atenció al públic

macrecepcio.cultura@gencat.cat

  • Iván Díez
  • Celia García Rodríguez
  • Sebastià Martí Vila
  • Xavier Pérez Pons
  • Sofia Ramírez Diéguez
  • Pere Rosaura Pacareu
  • Carme Sáez Lorente

Twitter
Facebook