Laboratori de paleoantropologia i paleopatologia

El laboratori de paleopatologia és un equipament que dòna servei quan a centre de recerca i anàlisis antropològiques de restes de diverses èpoques històriques, i com a centre de dipòsit de materials arqueològics de referència en aquesta branca d'anàlisi. 

L'any 1971 es va inaugurar el Laboratori de Paleopatologia i Paleoantropologia amb el Dr. Domènec Campillo com a responsable col·laborador del MAC que va mantenir durant més de quaranta anys una intensa activitat científica. Fruit d’aquesta activitat és una important col·lecció de referència de patologies antigues que avui dia està en procés de catalogació i que forma part de les col·leccions del MAC. Aquesta singular col·lecció ja ha donat lloc a diverses exposicions divulgatives. La darrera, Ossos. Un viatge a l’època medieval a través de l’antropologia física, itinerarà per diversos museus de Catalunya fins el 2020.

Aquest laboratori és un espai de treball i recerca antropològica, actiu i de referència, on es poden desenvolupar l'estudi de restes antropològiques antigues, que esdevenen elements habituals en els jaciments arqueològics.

Des de l'any 2017, l'empresa Antropolegs.Lab és l'adjudicatària del servei de gestió i explotació del laboratori de paleopatologia del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona per a la realització d'activitats empresarials vinculades a la recerca i redacció d'estudis antropològics de restes antigues. 

ANTROPOLEGS.LAB és una empresa d’antropologia biològica que es dedica a l’estudi integral de les restes paleoantropològiques. L’estudi de les restes humanes s’entén com una possibilitat de reconstruir, el més àmpliament possible, la vida de les poblacions del passat. Partint de l’anàlisi i identificació individual de cada un dels esquelets recuperats es pretén reconèixer els trets bioantropològics que caracteritzen cada grup osteològic.

L’experiència en l’àmbit de les restes antropològiques procedents de contextos arqueològics ha permès ampliar la contribució dels serveis antropològics també en d’altres sectors no estrictament de l’arqueologia i el patrimoni històric.

Els camps de recerca científica principals de l’empresa són la tafonomia i la paleopatologia.

Persona de contacte: Dra. Núria Armentano | armentano.nuria@gmail.com 


Història del Laboratori d'Antropologia i Paleopatologia

Domènec Campillo va ser l'ànima del Laboratori d'Antropologia i Paleopatologia

Història del laboratori