Arquitectura Talaiòtica a la Prehistòria de Menorca

L’exposició «Arquitectura talaiòtica a la Prehistòria de Menorca» ens desvela, a través de l’arquitectura, els universos simbòlics dels homes i les dones que van habitar l’illa durant aquest període. Una arquitectura monumental, ciclòpia, i molt present en el paisatge menorquí. Menorca és com un museu a l’aire lliure que concentra més de 1.500 jaciments prehistòrics, dos per km2

L’exposició, però, no només tracta d’arquitectura sinó que recorre més de 2.000 anys de transformacions i canvis a través d’una mirada dual: la vida i la mort, dues cares d’una mateixa moneda que mai no s’han percebut per separat. Les edificacions són el reflex per entendre qui eren i com vivien els grups humans que van habitar Menorca a la prehistòria, a què es dedicaven, com s’organitzaven socialment..., però també ens mostren les seves creences i els seus rituals d’enterrament. Durant les primeres fases de l’ocupació humana a Menorca, les arquitectures per a la mort són més monumentals i, per tant, més transcendents. Però aquesta relació s’anirà invertint fins que les arquitectures per a la vida (residències, edificis de culte, edificis polítics, magatzems o infraestructures) adquiriran més rellevància que les arquitectures per a la mort (tombes).

Aquestes construccions se’ns presenten amb objectes quotidians, uns procedents de contextos d’hàbitat i d’altres en espais funeraris. Tots ells complementen l’univers d’aquestes societats. En l’àmbit de la vida, els estris ens mostren les activitats econòmiques i la tecnologia que utilitzaven, mentre que els ornaments reflecteixen aspectes simbòlics o socials. En l’àmbit de la mort, els objectes que es van utilitzar en vida acompanyaven els difunts al més enllà, especialment aquells més personals o simbòlics.

Una exposició que ens descobreix una de les manifestacions culturals més singulars de la Mediterrània occidental durant la prehistòria.

És una exposició organitzada per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern Balear, el Consell Insular de Menorca i Menorca Talaiòtica, amb la col·laboració de Triangle Books, Balearia i AC/E Acción cultural Española.


Twitter
Facebook