EN LÍNIA

Bibliografia Josep de C. Serra Ràfols 1921-1931

 1. Serra Ràfols, Josep de C. (1921), Materials de prehistòria catalana i la col·lecció prehistòrica Lluís Mariano Vidal, Materials de Prehistòria Catalana, 1, Barcelona, Universitat de Barcelona, Seminari de Prehistòria
 2. Serra Ràfols, Josep de C. (1924), Els començos de la mineria i la metal·lúrgia del coure a la Península Ibèrica, Butlletí de l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnologia, Prehistòria, Vol. II, Fasc. II, Barcelona, pp. 147-186
 3. Serra Ràfols, Josep de C. (1925), Sarcòfags de pedra esculturats de la necròpolis de Tarragona, Butlletí de l'Associació Catalana d'Antropologia, Etnologia i Prehistòria, vol. III , facs. II, pp. 215-225
 4. Serra Ràfols , Josep de C. (1925), Les troballes escultòriques a la Necròpolis romano-cristiana de Tarragona, Gaseta de les Arts. Any II-Núm- 25, 15 de maig
 5. Serra Ràfols, Josep de C. (1926), La immigració a Catalunya, Ciència: revista catalana de ciència i tecnologia, Vol. I, núm. 10, Barcelona, pp. 447-455
 6. Serra Ràfols; Josep de C. (1926), La col·lecció Runió de la Serna al Museu de Barcelona, Gaseta de les Arts, Any III, núm. 54, 1 d’agost
 7. Serra Ràfols, Josep de C. (1927), El coneixement de Barcelona, Ciència: revista catalana de ciència i tecnologia, Vol. II, Núm. 18, Barcelona, pp.509-510
 8. Serra Ràfols, Josep de C. (1927), Recensió a l’obra “els primers viatgers” de Gonçal de Reparaz (fill) Núm XXVI de la col·lecció Popular Barcino, Ciència: revista catalana de ciència i tecnologia, Vol. II, núm. 19, Barcelona, pp. 591-592
 9. Serra Ràfols, Josep de C. (1927), L’afer de Glozel, Ciència: revista catalana de ciència i tecnologia, Vol. II, núm. 20, Barcelona, pp. 646-659
 10. Serra Ràfols, Josep de C. (1927), De geografia catalana: tres cartes topogràfiques del Pla de Barcelona, Ciència: revista catalana de ciència i tecnologia, Vol.2 Núm.15, Barcelona, pp. 262-270
 11. Serra Ràfols, Josep de C. (1927-1928), Puig Castellar, a Ebert, Max, Reallexikon der Vorgeschichte: unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter, Volum. X, Werlag Walter de Gruyter & Co, Berlín, p. 333
 12. Bosch Gimpera, Pere; Serra Ràfols, Josep de C. (1927), Études sur le néolithique et l’énéolithique de France, Revue Anthropologique, Trente-serptième année, nos. 7-9. Juillet/septembre, Paris, pp. 1-57
 13. Serra Ràfols, Josep de C. (1927), La “Forma Romanii Imperii”, Revista del Centre de Lectura de Reus, núm. 173, 3ª època, pp. 205-207
 14. Serra Ràfols, Josep de C. (1927), Las Migraciones interprovinciales. 1, La inmigración en Cataluña, Boletín de la Subdirección General de Emigración, Madrid, pp. 43-57
 15. Bosch Gimpera, Pere, Trias de Bes, Lluís, Serra Ràfols, Josep de C., Batista Roca, Josep Mª, Castillo Irurita, Alberto de, (1927-1928), El origen del hombre,  Las Razas humanas: su vida, sus costumbres, su historia, su arte, Bosch Gimpera, Pere (director), Volum I, Instituto Gallach, Barcelona (5ena edició), pp. 3-31
 16. Bosch Gimpera, Pere, Trias de Bes, Lluís, Serra Ràfols, Josep de C., Batista Roca, Josep Mª, Castillo Irurita, Alberto de, (1927-1928), los pueblos de Oceanía, Las Razas humanas: su vida, sus costumbres, su historia, su arte, Bosch Gimpera, Pere (director), Volum I,  Instituto Gallach, Barcelona (5ena edició), pp. 289-458
 17. Bosch Gimpera, Pere, Trias de Bes, Lluís, Serra Ràfols, Josep de C., Batista Roca, Josep Mª, Castillo Irurita, Alberto de, (1927-1928), Los pueblos  de Europa, Las Razas humanas: su vida, sus costumbres, su historia, su arte, Bosch Gimpera, Pere (director), Volum II, Instituto Gallach, Barcelona (5ena edició), pp. 311-449
 18. Serra Ràfols, Josep de C. (1928), Bibliografia, Ciència: revista catalana de ciència i tecnologia, Vol. 3, núm. 23, Barcelona, pp- 224-228
 19. Serra Ràfols, Josep de C. (1928), Forma Conventus Tarraconensis. I Baetulo- Blanda, Institut d’Estudis Catalans, Institució Patxot, Barcelona
 20. Serra Ràfols, Josep de C. (1928-1931), a Geografía Universal: descripción moderna del Mundo por Victoriano Fernández Azcarza et alii, Tomo IV, pp. 393-520
 21. Serra Ràfols, Josep de C. (1928), Demografia de Lleida: la composició de la població, Vida Lleidatana, Any III, núm. 61,Lleida, pp. 449-452
 22. Serra Ràfols, Josep de C. (1929), Bibliografia, Ciència: revista catalana de ciència i tecnologia, Vol. 4, núm. 29, Barcelona, pp. 661-663
 23. Serra Ràfols, Josep de C. (1929), Las islas Baleares, IV Congreso Internacional de Arqueología. 1929, Barcelona
 24. Serra Ràfols, Josep de C. (1929), Die Balearen, IV Internationaler Archäologischer kongress, Exposició Internacional de Barcelona, 1929
 25. Serra Ràfols, Josep de C. (1929), Les iles Baléares, IV Congrés international d'archéologie, 1929, Barcelona
 26. Bosch Gimpera, Pere; Serra Ràfols, Josep de C. (1929), Emporion, Exposició Internacional de Barcelona, IV Congreso Internacional de Arqueologia
 27. Bosch Gimpera, Pere; Serra Ràfols, Josep de C. (1929), Emporion, Exposició Internacional de Barcelona, IV Internationaler Archaeologischer Kongress
 28. Bosch Gimpera, Pere; Serra Ràfols, Josep de C. (1929), El Museo Arqueológico de Barcelona, IV Congreso Internacional de Arqueología, 1929, Barcelona.
 29. Bosch Gimpera, Pere; Serra Ràfols, Josep de C. (1929), Das Archaologische Museum in Barcelona, Exposició Internacional de Barcelona, IV Internationaler Archaeologischer Kongress
 30. Serra Ràfols, Josep de C. (1930), L’exposició de Barcelona 1929-1930: El pavelló de la ciutat, Ciència: revista catalana de ciència i tecnologia, Vol. 4, núm. 36, Barcelona, pp. 553-564
 31. Serra Ràfols, Josep de C. (1930). El Poblament prehistòric de Catalunya, Geografia General de Catalunya, València i Balears, II, Pau Vila (dir), ed. Barcino, Barcelona
 32. Serra Ràfols, Josep de C. (1930), Antics inventaris de la casa de la Diputació de Barcelona, Estudis Universitaris Catalans, XV, pp. 357-368
 33. Serra Ràfols, Josep de C. (1931), La col·lecció Rubió de la Serna al Museu de Barcelona, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans 1921-26, VII, Barcelona, pp. 67-71
 34. Serra Ràfols, Josep de C. (1931), Cova de Sant Llorenç (Sitges), Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, 1921-26, VII, Barcelona, pp. 51-56
 35. Serra Ràfols, Josep de C. (1931), Los comienzos del uso de la cerámica, Cerámica Industrial y Artística, 2, pp. 34-40
 36. Pericot García, Lluís, Serra Ràfols, Josep de C., Colominas Roca, Josep (1931), Neolític i Eneolític, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VII, 1921- 1926, Barcelona, pp. 40-51
 37. Serra Ràfols, Josep de C (1931), Arqueologia grega i romana, Les excavacions d’Empúries. Monuments funeraris romans. Excavacions a Vilagrassa.  Capitells de la illeta del Rei, Menorca. Escultura romana. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VII, 1921-1926, pp. 81-103

1921-1931
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
El coneixement de Barcelona 654 kB
Recensió a l’obra “els primers viatgers” de Gonçal de Reparaz (fill) 364 kB
Arqueologia grega i romana, Les excavacions d’Empúries. Monuments funeraris romans. Excavacions a Vilagrassa. Capitells de la illeta del Rei, Menorca. Escultura romana 18 MB
Neolític i Eneolític 9 MB
Los comienzos del uso de la cerámica 4 MB
Cova de Sant Llorenç (Sitges) 6 MB
La col·lecció Rubió de la Serna al Museu de Barcelona 5 MB
Antics inventaris de la casa de la Diputació de Barcelona 29 MB
El Poblament prehistòric de Catalunya 55 MB
L’exposició de Barcelona 1929-1930: El pavelló de la ciutat 2 MB
Das Archaologische Museum in Barcelona 11 MB
El Museo Arqueológico de Barcelona 10 MB
Emporion 10 MB
Emporion 9 MB
Die Balearen 11 MB
Las islas Baleares 10 MB
Bibliografia 668 kB
Demografia de Lleida: la composició de la població 2 MB
Forma Conventus Tarraconensis. I Baetulo- Blanda 37 MB
Bibliografia 800 kB
El origen del hombre 28 MB
Las Migraciones interprovinciales 6 MB
La “Forma Romanii Imperii” 2 MB
Études sur le néolithique et l’énéolithique de France 27 MB
De geografia catalana: tres cartes topogràfiques del Pla de Barcelona 2 MB
Materials de prehistòria catalana i la col·lecció prehistòrica Lluís Marian Vidal 12 MB
L’afer de Glozel 3 MB
Els començos de la mineria i la metal·lúrgia del coure a la Península Ibèrica 18 MB
Sarcòfags de pedra esculturats de la necròpolis de Tarragona 8 MB
Les troballes escultòriques a la Necròpolis romano-cristiana de Tarragona 4 MB
La immigració a Catalunya 2 MB
La col.lecció Runió de la Serna al Museu de Barcelona 5 MB
Twitter
Facebook