EN LÍNIA

Bibliografia Josep de C. Serra Ràfols 1932-1938

 1. Serra Ràfols, Josep de C. (1932), Excavacions de Badalona, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VIII, 1927-1931, Barcelona, pp. 100-111, Fig. 157-170
 2. Serra Ràfols, Josep de C. (1932), Prehistòria-Edat del Ferro- Estació hallstàtica de Can Fatjó dels Orons (Sant Cugat del Vallès), Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, 1927-1931, VIII, pp. 39-41
 3. Serra Ràfols, Josep de C. (1932), Llocs d’habitació ibèrics de la costa de Llevant, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, 1927-1931, VIII, Barcelona, pp. 41-54
 4. Serra Ràfols, Josep de C. (1932), Les muralles ibèriques i romanes de Girona, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VIII, 1927-1931, Barcelona, pp. 69-85
 5. Serra Ràfols, Josep de C. (1932), La Torre dels Moros de Serós. Troballes romanes a Sant Pol de Mar, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VIII, 1927-1931, pp 85-89
 6. Serra Ràfols, Josep de C. (1933), El sepulcre romà de Boades. L’obra dels amics de l’Art Vell, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 43, gener de 1933,núm, 452 pp. 21-26
 7. Serra Ràfols, Josep de C. (1934), Noves inscripcions ibèriques, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VIII, 1927-1931, pp. 333-342
 8. Bosch Gimpera, Pere; Serra Ràfols, Josep de C.; Del Castillo, Albert (1934), Emporion, Barcelona, Museu d’Arqueologia
 9. Serra Ràfols, Josep de C. (1934), Una Tabula Hospitalis trobada a Badalona, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, Vol. 4, 42, pp. 334-338
 10. Serra Ràfols, Josep de C. (1935), el pare Joan Solà, arqueòleg, “Arxiv” del Centre Excursionista de Terrassa, Any XVII, Segona època, nº 98, novembre-desembre, pp. 198-199
 11. Serra Ràfols, J.C (1935), Les excavacions del Clos de la Torre de Badalona, a Memòria realitzada pels Amics de l’Art Vell de 1929 a 1935, Barcelona, pp. 115-118
 12. Serra Ràfols, Josep de C. (1935), L’obra dels amics de l’Art Vell “Restauració de l’església de Sant Miquel de la Pobla de Lillet, La Veu de Catalunya,, 29 de novembre de 1935, p. 11
 13. Serra Ràfols, Josep de C (1935), La casa romana, Claror. Publicació de l’Institut de Cultura i Biblioteca popular de la dona, 8, desembre, pp. 22-23
 14. Serra Ràfols, Josep de C. (1936), El marcador en els jocs de circ, Madrid

Twitter
Facebook