Bibliografia Josep de C. Serra Ràfols 1959-1976

Encarregat de les excavacions de Barcelona

 1. Serra Ràfols, Josep de C. (1959), Las excavaciones de la muralla romana de la Tapinería, I Congreso Nacional de Urbanismo, Barcelona noviembre de 1959 (mecanoscrit)
 2. Serra Ràfols, Josep de C. (1959), Las excavaciones en la muralla romana de la calle de la Tapinería, de Barcelona, Zephyrus, X, pp. 129-141
 3. Serra Ràfols, Josep de C. (1960), Restos antiguos y columnas de procedencia barcelonesa descubiertas en la barriada de Sants, Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, I, pp. 83-93
 4. Serra Ràfols, Josep de C. (1960), Memoria de la excavación del Castillo de Rubicón (abril 1960), Revista de Historia, 129-132, Universidad de la Laguna, pp. 357-370
 5. Serra Ràfols, Elias; Serra Ràfols Josep de C. (1960), De arqueologia canaria, Revista de Historia Canaria, 131-132, julio-diciembre, Universidad de La Laguna, pp. 337-370
 6. Serra Ràfols, Josep de C. (1961), Apport pour l’établissement d’una carte provisionelle des trouvailles archéologiques sous-marines du litoral de la Catalogne, Atti del II Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina Albenga 1958, pp. 251-254
 7. Serra Ràfols, Josep de C. (1961), Sobre els Orígens de Barcelona, Miscel.lània Fontseré, Barcelona, Gustavo Gili, Barcelona, pp. 377-388
 8. Serra Ràfols, Josep de C. (1962), Joyas antiguas de Estanyol (Gerona), Archivo Español de Arqueología, XXXV, 105-106, pp. 123-128
 9. Serra Ràfols, Josep de C. (1962), En Vicenç Renom i els estudis sobre els orígens de Sabadell, A la memoria de Don Vicente Renom Costa, Museo de la Ciudad de Sabadell, pp. 11-14
 10. Serra Ràfols, Josep de C. (1962), Estratos ibéricos debajo de las villas romanas de la costa catalana, Memorias del VII Congreso Nacional de Arqueología, Barcelona 1960. Zaragoza, pp. 255-260
 11. Serra Ràfols, Josep de C. (1963), Tàrraco i Emèrita, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, pp. 70-71
 12. Serra Ràfols, Josep de C. (1963), Dues representacions de Bacus o Dionysos trobades a Barcelona, Homenaje a Pedro Bosch-Gimpera en el septuagésimo aniversario de su nacimiento, México, pp. 403-410
 13. Serra Ràfols, Josep de C. (1963), Los orígenes de la Ciudad, Miscellanea Barcinonensia, II, nº 5, pp. 23-38
 14. Serra Ràfols, Josep de C. (1963), Los orígenes de una Ciudad, Actas del VIII Congreso Nacional de Arqueología Sevilla, pp. 427-447
 15. Serra Ràfols, Josep de C. (1963), La filiación de los retratos romanos procedentes de las muralles de Barcelona (Un comentario al Trabajo del Prof. Hans Juncker, titulado “Retratos romanos procedentes de las murallas de Barcelona” publicado en Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, IV, 1963, págs. 7-60”, Cuadernos de Arqueología e historia de la Ciudad, VIII, pp. 5-46
 16. Serra Ràfols, Josep de C. (1963), Algunes remarques sobre les excavacions arqueològiques, Ausa, Vol. 4, núm 45, pp 401-412
 17. Serra Ràfols, Josep de C. (1964), Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona, Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, V, pp.5-64
 18. Serra Ràfols, Josep de C. (1964), Un nuevo miliario barcelonès, Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, VI, pp. 93-100
 19. Serra Ràfols, Josep de C. (1964), Un mil.liari a Vilassar de Mar, El miliario extravagante, 5, julio, pp. 100-101
 20. Serra Ràfols, Josep de C. (1964), Sobre un hallazgo y una publicación recientes. La cabeza barcelonesa de Agrippina y un libro de Vagn Poulsen. Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, VI, pp. 37-58
 21. Serra Ràfols, Josep de C. (1964), La destrucción del poblado ibérico del Castellet de Banyoles, de Tivissa (Bajo Ebro), Ampurias, XXVI-XXVII, pp. 105-134
 22. Serra Ràfols, Josep de C. (1964), Un libro científico todavía útil al cabo de más de un siglo, Ampurias, XXVI-XXVII, pp. 355-357
 23. Serra Ràfols, Josep de C. (1964-1965), Excavaciones en la muralla romana de Barcelona, Noticiario Arqueológico Hispánico, VIII-IX. Madrid, pp. 162-165
 24. Serra Ràfols, Josep de C. (1965), Los orígenes de la Ciudad, Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, VII, pp. 31-57
 25. Serra Ràfols, Josep de C. (1965), La cueva II de la Mostela, Miscelania en homenaje al abate Henri Breuil, II, pp. 373-388, Barcelona
 26. Serra Ràfols, Josep de C. (1965), Las excepcionales murallas romanas de Barcelona, La Vanguardia Española, 26-V-1967
 27. Serra Ràfols, Josep de C. (1965) Notas sobre la visita a colecciones de joyas antiguas de diversos Museos italianos. (especialmente Monza, Aquileia y Nápoles), novembre 1965
 28. Serra Ràfols, Josep de C, (1965), Un episodi de la història de Catalunya, a Maluquer de Motes, Joan (ed), Homenaje a Jaime Vicens Vives, I, Barcelona, Facultat de Filosofía i Lletres, pp. 167-172
 29. Serra Ràfols, Josep de C. (1965), Recintes murats a la regió central de Catalunya, a L. Pericot (ed), Arquitectura megalítica y ciclópea catalano-Balear, C.S.I.C, pp. 111-122
 30. Serra Ràfols, Josep de C. (1965), Vertedero de época romana en el cerro de la Trinidad (Barcelona), Puig Castellar (segunda época), 1, primer semestre, pp. 10-11
 31. Serra Ràfols, Josep de C.; Adroer A.M (1965), Scavi a Barcellona, Archeologia, 27, Roma pp. 114-118
 32. Serra Ràfols, Josep de C.; Colominas Roca, Josep, (1966), Corpus Vasorum Antiquorum: Espagne. Musée Archeologique de Barcelone, Fasc II, (Espagne, fascicule, 4), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans
 33. Bosch Gimpera, Pere, Serra Ràfols, Josep de C. (1965), Scavi a Sant Cugat del Vallés (Catalogna) : dal Castrum Romano al Monastero attuale, Rendiconti della Pontifica Accademia Romana di Archeologia. Vol. XXXVII, 1964-1965, pp.307-323
 34. Serra Ràfols, Josep de C. (1965), Sobre los últimos hallazgos epigráficos en Barcelona. Algunas observaciones para su valoración en la Historia de la Ciudad, Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad,VII, pp. 9-30
 35. Serra Ràfols, Josep de C. (1966), La cueva de la Torre Negra de S. Cugat del Vallès, Museo de la Ciudad de Sabadell, 16, pp. 1-3
 36. Serra Ràfols, Josep de C. (1967), Los museos de Barcelona, Miscel.lània Barcinonensia, XV, marzo, Ajuntament de Barcelona, pp. 25-47
 37. Serra Ràfols, Josep de C., (1967), Els orígens de les fortificacions, Els castells Catalans, 1, Barcelona, Rafael Dalmau ed., pp. 9-56
 38. Serra Ràfols, Josep de C. ; Adroer, Ana M. (1967), Sondeos arqueológicos en las calles del Veguer, “dels Brocaters” y “Baixada de Santa Eulàlia”, Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, X-XI, pp. 31-49
 39. Serra Ràfols, Josep de C. (1967), Balanç i estat actual de l’estudi de la muralla romana de Barcelona, Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, Barcelona, X, pp. 129-148
 40. Serra Ràfols, Josep de C. (1968), El camí de Gràcia a Sant Cugat del Vallès, Gracia: la revista del distrito, 20, diciembre-Navidad, p. 317-318
 41. Serra Ràfols, Josep de C. (1968), Notes sobre la indústria del ferro a Catalunya abans la romanització, a Tarradell Mateu, Miquel (ed), Comunicaciones a la I reunión de Historia de la economía antigua de la Península Ibérica. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 5, Valencia, pp. 9-21, Sagunto
 42. Serra Ràfols, Josep de C. (1969), La Barcelona romana comparada amb la lutècia dels romans, Conferència “Omnium Culturel”, Paris.
 43. Serra Ràfols, Josep de C. (1969-70), Observaciones en orden al urbanismo arqueológico y a la restauración de Monumentos, Ampurias, 31-32, pp. 321-323
 44. Bosch Gimpera, Pere (1971), La Universitat i Catalunya, Edicions 62, Barcelona Pròleg de Josep de C. Serra Ràfols
 45. Serra Ràfols, Josep de C. (1971), El criteri econòmic en les delimitacions administratives, Les terres de Lleida en la Geografia, en l’economia i en la cultura catalanes, Centre Comarcal lleidatà, Barcelona, pp. 55-68
 46. Serra Ràfols, Josep de C. (?), El possible caràcter litúrgic de les pàteres estampades romano-tardanes amb símbols cristians, II Congrés Litúrgic De Montserrat. III. Secció D'Història, pp. 167-172
 47. Serra Ràfols, Josep de C. (1973) , Pàtera hel.lenística amb quadrigues del Museu Arqueològic de Barcelona, In Memoriam Carles Riba (1959-1969), pp. 349-353
 48. Serra Ràfols, Josep de C. (1974), Les Terres pre-pirinenques a l’antiguitat: unes paraules sobre la metodologia de l’estudi comarcal, Actes de la XXa Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos. Lleida, Instituto de Estudios Ilerdenses, Lleida, Ilerda, 34, pp. 351-354
 49. Serra Ràfols, Josep de C. (1974), Las relaciones Comerciales entre Iberia y Grecia durante la segunda Edad del Hierro, Ripoll Perelló, Eduard; Sanmartí Grego, Enric, Simposio de Colonizaciones, Barcelona – Ampurias 1971, Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona. Instituto de Prehistoria y Arqueología, pp. 217-221
 50. Serra Ràfols, Josep de C. (1975), Els orígens d’algunes grans ciutats modernes, Miscel.lania a Pau Vila, IEC, Societat Catalana de Geografia, Barcelona, pp. 387-400
 51. Serra Ràfols, Josep de C. (1976), Troballes romanes a Sant Pol de Mar (costa de llevant), Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Mataró i el Maresme, 4, pp. 83-85

ENCARREGAT DE LES EXCAVACIONS DE BARCELONA
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
Troballes romanes a Sant Pol de Mar 2 MB
Els orígens d’algunes grans ciutats modernes 976 kB
Las relaciones Comerciales entre Iberia y Grecia durante la 2ª Edad del Hierro 3 MB
Les Terres pre-pirinenques a l’antiguitat. Unes paraules sobre la metodologia de l’estudi comarcal 2 MB
Pàtera hel.lenística amb quadrigues del Museu Arqueològic de Barcelona 2 MB
El possible caràcter litúrgic de les pàteres estampades romano-tardanes amb símbols cristians 2 MB
El criteri econòmic en les delimitacions administratives 3 MB
Pròleg al llibre: La Universitat i Catalunya de Bosch-Gimpera 4 MB
Observaciones en orden al urbanismo arqueológico y a la restauración de Monumentos 1 MB
Notes sobre la indústria del ferro a Catalunya abans la romanització 4 MB
El camí de Gràcia a Sant Cugat del Vallès 2 MB
Balanç i estat actual de l’estudi de la muralla romana de Barcelona 7 MB
Sondeos arqueológicos en las calles del Veguer, dels Brocaters y Baixada de Santa Eulàlia 7 MB
Els orígens de les fortificacions [Els castells catalans, 1] 26 MB
Los museos de Barcelona 17 MB
La cueva de la Torre Negra de S. Cugat del Vallès 2 MB
Sobre los últimos hallazgos epigráficos en Barcelona 9 MB
Scavi a Sant Cugat del Vallés (Catalogna). Dal Castrum Romano al Monastero attuale 5 MB
Corpus Vasorum Antiquorum: Espagne. Musée Archeologique de Barcelone 44 MB
Vertedero de época romana en el cerro de la Trinidad (Barcelona) 980 kB
Recintes murats a la regió central de Catalunya 6 MB
Un episodi de la història de Catalunya 3 MB
Notas sobre la visita a colecciones de joyas antiguas de diversos Museos italianos 8 MB
Las excepcionales murallas romanas de Barcelona 444 kB
La cueva II de la Mostela 7 MB
Los orígenes de la Ciudad 11 MB
Excavaciones en la muralla romana de Barcelona 1 MB
Un libro científico todavía útil al cabo de más de un siglo 2 MB
Sobre un hallazgo y una publicación recientes. La cabeza barcelonesa de Agrippina y un libro de Vagn Poulsen 9 MB
La destrucción del poblado ibérico del Castellet de Banyoles 13 MB
Un mil.liari a Vilassar de Mar 2 MB
Un nuevo miliario barcelonés 3 MB
Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona 22 MB
Algunes remarques sobre les excavacions arqueològiques 817 kB
La filiación de los retratos romanos procedentes de las murallas de Barcelona 13 MB
Los orígenes de una Ciudad 9 MB
Los orígenes de la Ciudad, Miscellanea Barcinonensia 13 MB
Dues representacions de Bacus o Dionysos trobades a Barcelona 9 MB
Tàrraco i Emèrita 253 kB
Estratos ibéricos debajo de las villas romanas de la costa catalana 4 MB
En Vicenç Renom i els estudis sobre els orígens de Sabadell 2 MB
Joyas antiguas de Estanyol (Gerona) 3 MB
Sobre els Orígens de Barcelona 7 MB
Apport pour l’établissement d’una carte provisionelle des trouvailles archéologiques sous-marines du litoral de la Catalogne 2 MB
De arqueologia canaria 18 MB
Memoria de la excavación del Castillo de Rubicón (abril 1960) 14 MB
Restos antiguos y columnas de procedencia barcelonesa descubiertas en la barriada de Sants 6 MB
Las excavaciones en la muralla romana de la calle de la Tapinería 14 MB
Las excavaciones de la muralla romana de la Tapinería 9 MB
La Barcelona romana comparada amb la Lutècia dels romans 48 MB
Twitter
Facebook