En els inicis de les desigualtats

Quan, com i per què s’originen les desigualtats socials, econòmiques i de poder entre les persones i els grups socials?

Els documents arqueològics ens permeten situar aquest origen ara fa uns 8.000 anys. Adoptar la ramaderia i la agricultura com a mode de subsistència va provocar una sèrie de canvis que afectaren tots els àmbits de la vida. Les relacions socials i econòmiques, l'organització del treball, la tecnologia, les formes d'assentament en el territori i fins i tot les creences i la ideologia, varen canviar durant la Revolució Neolítica, marcant l'inici de la propietat privada i de l'acumulació de bens. Aquests canvis varen conduir a la instauració de noves estructures organitzatives de les formacions socials i polítiques que desembocaran, mil•lennis més tard, a l'emergència dels primers estats. Amb les primeres societats pageses en el neolític es posen les bases que permetran que es comencin a generalitzar les desigualtats entre les persones.

Barcelona, 2004, 41 p
ISBN: 84-393-6649-3
Edició en català

Anar a l'exposició


Twitter
Facebook