Artífex. Enginyeria romana a Hispània

El món romà ens ha deixat un immens llegat tècnic i de sabers en diversos camps de la tecnologia, especialment, les seves aplicacions a l’enginyeria civil.

Si, d’una banda, les calçades, els ponts, els ports, els fars, els aqüeductes o les preses -obres de les quals queden a Espanya abundants vestigis i un ric patrimoni- ens parlen del desenvolupament tècnic aconseguit per la civilització romana i de la seva pròpia herència cultural, de l’altra, ens revelen tot un entramat d’infraestructures essencials en l’organització, l’abastament i l’extensió cultural i militar de l’imperi romà.

Barcelona, 2006, 132 p
ISBN: 84-393-7158-6 
Edició en català amb traduccions al castellà

Anar a l'exposició


Twitter
Facebook