Els Grecs a Ibèria. Seguint les passes d’Hèracles

Cap als primers anys del segle VI abans de Crist, arriba a les costes catalanes i de la Península Iberica una expedició grega sortida de Massalia (Marsella), on hi havia establerta una important colónia de grecs de Focea, una ciutat de Jónia, a l'Asia Menor. Aquests grecs foceus fundaren la factoria d'Empórion (Empúries), nom que vol dir mercat i que dóna la clau de la mentalitat innovadora -no pas guerrera, dones, sinó comercial- que va inspirar la colonització hel·lènica sobretot en aquesta banda de la Mediterrania. Un proces de civilització que va tenir entre nosaltres a Rhode (Roses) el seu segon gran assentament ...

Barcelona, 2000, 464 p
ISBN: 84-393-5150-X
Edició en català

Descarregat el catàleg en pdf:


Twitter
Facebook