Guia del MAC a Barcelona

La Guia del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC-Barcelona) constitueix un instrument imprescindible per copsar l’abast i la significació de les riques i diverses col.leccions que el Museu conserva, i, alhora, el pregó esforç de renovació conceptual i museogràfica experimentat –per part del Museu- durant els últims anys. Mitjançant aquesta guia, el museu pretén posar a l’abast del seus visitants una eina bàsica d’informació sobre el ric patrimoni que atresora.

Podeu descarregar la versió pdf


Twitter
Facebook