EXPOSICIONS

Furor Circencis. La passió pel circ

2025

Furor Circencis. La passió pel circ. Espectacle, fans i poder a la Roma imperial

Durant segles, les curses de carros van ser un dels espectacles més populars i esperats pels habitants de la Roma Imperial, i de molts altres ciutats i territoris de l’Imperi Romà. La celebració d’aquestes curses aixecava passions i furors indescriptibles, similars al que avui en dia aixequen esports com el futbol, el rugbi o el beisbol, segons els indrets. 

L’extensió social, la força i la intensitat d’aquesta afició era tan gran i estesa que, parlant de la passió desfermada dels romans i romanes per aquests espectacles, sense distinció de sexe, edat, origen i condició social, alguns autors llatins, utilitzen l’expressió “Furor circensis”, la passió pel circ. 

L’estudi dels circs i de les curses de cavalls que en ells es celebraven, a l’Imperi Romà d’occident al menys fins al segle V, i al d’Orient fins el segle XI, ha constituït un tema d’interès per a molts arqueòlegs i historiadors, sigui des del punt de vista arquitectònic o esportiu, o, d’una manera més global, per l’estudi de l’Imperi i la civilització romana. 

D’entre les fonts iconogràfiques utilitzades per estudiar el tema, els mosaics constitueixen un recurs d’informació de primer ordre. Dels rars exemplars ben conservats a Europa, el MAC-Museu d’Arqueologia de Catalunya en conserva i n’exposarà dos de gran format i extraordinària bellesa: els del circ de Girona i Barcelona, dels segles III i primera meitat del s. IV, respectivament. 


Twitter
Facebook