Monografies de Barcelona

El Jaciment de Santa Antoni de Calaceit i el poblament ibèric de les comarques del matarranya i la Terra Alta

RAFEL JORNET I NIELLA

Barcelona, 2017. 298 pp. 
ISBN: 978-84-393-9631-4 
Textos en català; Preu: 30 € | Compra online>

Monografia 15

Aquest volum està dedicat a Sant Antoni (Calaceit), un poblat ibèric emblemàtic del Matarranya excavat a principi del segle XX per l’Institut d’Estudis Catalans, sota l’impuls i la direcció de Pere Bosch Gimpera. Els materials estudiats pertanyen al fons del MAC Barcelona.

Les necròpolis d'incineració entre l'Ebre i el Tíber (s. IX-VI aC): metodologia, pràctiques funeràries i societat 

ROVIRA HORTALÀ, C., LÓPEZ CACHERO, F.J. I FLORENT MAZIÈRE (dir.) 

Barcelona, 2012. 451 p. 
ISBN: 978-84-393-8921-7 
Textos en català, castellà i anglès; Preu: 36 € | Compra online > 

index.pdf 41,88 kB

Els nous descobriments en l'àmbit de les necròpolis de finals de l'edat del bronze i primera edat del ferro, afegits a la revisió d'antigues troballes fetes a Catalunya, el sud de França i el nord-oest d'Itàlia, exigien un nou marc de reflexió. Aquesta obra fa balanç de les darreres investigacions i reflecteix l'evolució de l'arqueologia de la mort protohistòrica en la Mediterrània nord-occidental a partir de les conclusions de la trobada del mateix nom celebrada el novembre de 2008 a Barcelona, organitzada pel Museu d'Arqueologia de Barcelona, la Universitat de Barcelona - SERP i el Centre Camille Jullian de França.

Les grans fulles de sílex. Europa al final de la Prehistòria. Actes

GIBAJA, J. F., TERRADAS, X., PALOMO, A., CLOP, X. (coord.)
Barcelona, 2010. 132 p.
ISBN: 978-84-393-8186-0
Textos en català, castellà i francès | Preu: 15 € | Compra online > 

Actes de les jornades organitzades pel Museu d'Arqueologia de Catalunya conjuntament amb el Parc Arqueològic Mines de Gavà, els dies 9 i 10 de juny de 2008, centrades en les grans làmines de sílex. La trobada va servir per debatre sobre les darreres recerques fetes a Europa i que permeten entendre millor la tecnologia d'aquells europeus d'entre finals del IV mil·lenni i els primers segles del II mil·lenni aC.

Quaranta anys de paleopatologia en el Museu d'Arqueologia de Catalunya

CAMPILLO, D. (coord.)
Barcelona, 2009. 386 p
ISBN: 978-84-393-8088-7 
Textos en català 

Preu: 36 € | Compra online >

Repàs a la investigació sobre paleopatologia, l'estudi de les malalties descobertes en restes humanes de temps antics, duta a terme al llarg de les darreres quatre dècades. L'obra, profusament il·lustrada, exposa els casos investigats al Laboratori de Paleopatologia i Paleoantropologia.

Actes del simposi: Les vil·les romanes a la Tarraconense. 2 volums

REVILLA, V., GONZÁLEZ PÉREZ, J.R., PREVOSTI, M. (ed.)
Barcelona, 2008. 278 p
ISBN: 978-84-393-7926-3 
Textos en català 

Preu: 36 € | Compra online >

Actes del simposi celebrat a Lleida del 28 al 30 de novembre de 2007, en què estracta sobre la implantació, evolució i transformació de les vil·les romanes a la Tarraconense, així com de l'estat actual de la investigació del món rural en època romana.

MENMED. From the adoption of agriculture to the current landscape: long term interaction between Men and Environment in the East Mediterranean Basin.

BUXÓ, R., MOLIST, M. (dirs.)
Barcelona, 2007. 192 p
ISBN: 978-84-393-7654-5
Textos en català 

Preu: 36 € | Compra online > |

Conclusions del projecte europeu que dóna títol a aquesta publicació fet, entred'altres, per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu d'Arqueologia de Catalunya i la Universitat de Lleida entre els anys 2003 i 2008.El projecte té per objectiu integrar dades biofísiques i històriques de diferents jaciments arqueològics de la vall mitjana de l'Eufrates i de la vall de l'Orontes durant els orígens de l'agricultura (ara fa uns 10.000 anys) i l'agricultura i els processos socioeconòmics que tenen lloc en el present.

La producció i el comerç de les àmfores de la Província Hispania Tarraconensis. Homenatge a Ricard Pascual i Guasch

LÓPEZ, A., AQUILUÉ, X. (coord.)
Barcelona, 2007. 420 p
ISBN: 978-84-393-7655-2
Textos en català i castellà 

Preu: 36 € | Compra online >

Recull dels treballs presentats a les Jornades d'Estudi celebrades els dies 17 i 18 de novembre de 2005 al Palau Marc de Barcelona, en honor a Ricard Pascual i Guasch, tot homenatjant la seva trajectòria investigadora i el seu llegat científic. Ricard Pascual dedicà gran part de la seva vida a l'estudi de les àmfores romanes a la Tarraconensis, essent un dels pioners en assentar les bases de la recerca arqueològica científica a Catalunya al segle XX.

El jaciment del Molí d’Espígol (Tornabous-Urgell). Excavacions arqueològiques 1987-1992

CURA, M.
Barcelona, 2006. 379 p
ISBN: 84-393-7335-X 
Textos en català 

Preu: 36 € | Compra online >

El volum reprodueix la tesi doctoral del Dr. Miquel Cura, treball de recerca al jaciment preromà del Molí d'Espígol a Tornabous, un dels jaciments menys coneguts per raó de la seva escassa divulgació bibliogràfica. Es publica coma obra pòstuma de l'arqueòleg i s'ha estructurat com una memòria d'excavació amb l'estudi corresponent. S'inicia amb una breu història del jaciment i el seu ambient geogràfic i a continuació es descriuen els treballs de les excavacions de 1987 a 1992. Conté les referències històriques preromanes i finalitza amb la presentació de les noves hipòtesis de treball a mode de conclusió de l'estudi.

La difusió de la Terra Sigillata Sudgàl·lica al nord d’Hispània

NIETO, X., ROCA ROUMENS, M., VERNHET, A., SCIAU, P. (ed.) 
Barcelona, 2005. 339 p
ISBN: 84-393-6930-1 
Textos en català 

Preu: 36 € | Compra online >

Les necròpolis tumulàries de tipus baix aragonès: les campanyes de l’Institut d’Estudis Catalans al Matarranya

RAFEL, N.
Barcelona, 2003. 339 p
ISBN: 84-393-6533-0 
Textos en català 

Preu: 12 € | Compra online >

Premi Puig i Cadafalch d'Arqueologia i Història Antiga a la professora Núria Rafel i Fontanals, fruit de la seva tasca com a investigadora en la protohistòria de les comarques del sud de Catalunya, especialment en el conjunt del Coll del Moro de Gandesa.

La col·lecció Bento del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Una nova mirada a la prehistòria de Madrid

BLASCO, Mª C. coord. 
Barcelona, 2002. 339 p
ISBN:  84-393-5941-1 
Textos en català i castellà 

Preu: 36 € | Compra online >

Conjunt d'estudis sobre aquesta col·lecció, una de les més completes de la conca del riu Manzanares, conservada al MAC. Comprèn des del Paleolític fins a l'inici de l'edat del ferro i és producte d'excavacions superficials dutes a terme entre 1929 i 1935, fet que dóna una idea de la gran riquesa de la Prehistòria de tot el baix Manzanares.

Mites de Fundació de ciutats al món antic (Mesopotàmia, Grècia i Roma). Actes del col·loqui 

AZARA, P., MAR, R., SUBÍAS, E. (dirs.) 
Barcelona, 2002. 339 p
ISBN: 84-393-5598-X 
Textos en català, castellà, anglès, francès i italià

Preu: 36 € | Compra online >

Publicació de les actes d'aquest col·loqui que constitueix una etapa important en els projectes d'investigació sobre la identitat de la ciutat en les societats antigues, i és un intent d'entendre allò que s'amaga realment darrera els mites.

I Jornades Hispàniques d'Història del Vidre. Actes

CARRERAS, T., DOMÈNECH, I. (dirs.)
Barcelona, 2001. 399 p
ISBN: 84-393-5597-1
Textos en català, castellà i anglès

Preu: 36 € | Compra online >

Recull de 39 comunicacions presentades en els diferents àmbits de la recerca històrica: vidre antic, vidre d'època moderna, vidre contemporani, restauració i vitrall. Els treballs que es presenten en aquestes actes són el resultat d'un projecte d'investigació i difusió del nostre patrimoni en vidre i mostren la vitalitat d'aquest material com a suport de reflexions artístiques contemporànies.


Twitter
Facebook